Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η βαζελίνη ιδανική μετά απο βλεφαροπλαστική

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο στο Journal of Clinical of Aesthetic Dermatology, δείχνει πως η βαζελίνη παραμένει ιδανική στην βελτίωση της εμφάνισης των ουλών.

Η μελέτη με τον τίτλο, Effectiveness of Topical Onion Extract Gel in the Cosmetic Appearance of Blepharoplasty Scar, είχε ως στόχο να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του ζελέ εκχυλίσματος κρεμμυδιού ,  στην εμφάνιση ουλών βλεφαροπλαστικής σε σύγκριση με την αποτελεσματικότητα της βαζελίνης.
Το τοπικό  ζελέ εκχυλίσματος κρεμμυδιού χρησιμοποιείται συνήθως στις ΗΠΑ ως μη συνταγογραφούμενο φάρμακο . Θεωρείται ιδανικό στην αντιμετώπιση των ουλών κυρίως χάρη του ενεργού συστατικού του Allium cepa , που θεωρείται ότι έχει αντιφλεγμονώδεις και, αντιβακτηριακές ιδιότητες.
Στην συγκεκριμένη μελέτη συμμετείχαν 43 εθελοντές και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στη συνολική αισθητική εμφάνιση τους μετα την εφαρμογή του ζελέ του κρεμμυδιού και της βαζελίνης αντίστοιχα .
Απο την άλλη μεριά , οι συγγραφείς τη ς έρευνας υπογραμμίζουν πως η βαζελίνη είναι σημαντικά φθηνότερη από ότι το ζελέ εκχυλίσματος κρεμμυδιού ,ενώ σπάνια έχει αναφερθεί εντοπισμένος ερεθισμός κατά την εφαρμογή της .