Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Φαρμακευτικά /Αρωματικά φυτά /Αιθέρια έλαια

Επαγγελματική Βιβλιοθήκη

Σκοπός του προγράμματος 
 Η  μελέτη για την εφαρμογή  της αρωματοθεραπείας για αισθητικούς σκοπούς . 
 Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να : 
 Αναγνωρίζουν τις βιοχημικές οικογένειες των αιθέριων ελαίων 
 Περιγράφουν το ρόλο 30 αιθέριων ελαίων στην αισθητική αρωματοθεραπεία 
 Αναγνωρίζουν τα δεδομένα ασφαλείας τους 
 Κατανοούν την χημική σύνθεση τους 
 Αναγνωρίζουν τις αρωματικές τους νότες 
 Ξεχωρίζουν τα κατάλληλα αιθέρια έλαια ανάλογα με το στόχο της εφαρμογής τους 
 

Θεματικές ενότητες

 • Φυτολογία Α/Φ Φυτών
 • Αιθέρια έλαια
 • Ελαια βάσης
 • Αισθητική Αρωματοθεραπεία
Υλικό θεματικών ενοτήτων :
Ενημερωτικά βίντεο , εκπαιδευτικό υλικό σε αρχεία pdf, word, excel , powerpoint
Ασκήσεις, ερωτήσεις κατανόησης-αυτο -αξιολόγησης
Η ύλη της ενημερώνεται διαρκώς με νέα δεδομένα κυρίως σε επιστημονικά ευρήματα 

Βιντεοσκοπημένα σεμινάρια

Aesthetics.GR-Aroma

Οδηγός Αρωματικών φυτών /Αιθέριων ελαίων

Το προφίλ αρωματικών φυτών /αιθερίων ελαίων που παρουσιάζονται στο πρόγραμμα. Ο οδηγός ανανεώνεται διαρκώς  στην βάση των πρόσφατων επιστημονικών ευρημάτων. 

Περισσότερα

Το πρόγραμμα έχει ενταχθεί πρόσφατα στην βιβλιοθήκη της Κοσμητολογίας .Δείτε εδώ