Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αρωματικά φυτά /Αιθέρια έλαια

Νέος Κύκλος

 • ΕΝΑΡΞΗ 24 Μάιου 2021
 • ΛΗΞΗ 25 Νοεμβρίου 2021
Σκοπός του προγράμματος 
 Η  μελέτη για την εφαρμογή  της αρωματοθεραπείας για αισθητικούς σκοπούς . 
 Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να : 
 Αναγνωρίζουν τις βιοχημικές οικογένειες των αιθέριων ελαίων 
 Περιγράφουν το ρόλο 30 αιθέριων ελαίων στην αισθητική αρωματοθεραπεία 
 Αναγνωρίζουν τα δεδομένα ασφαλείας τους 
 Κατανοούν την χημική σύνθεση τους 
 Αναγνωρίζουν τις αρωματικές τους νότες 
 Ξεχωρίζουν τα κατάλληλα αιθέρια έλαια ανάλογα με το στόχο της εφαρμογής τους 
 Μέθοδος διδασκαλίας 
 Αυτομόρφωση  
 Πρακτικη εφαρμογή  
 Τηλεδιασκέψεις 
 Αξιολογήσεις 
 Προκαταρκτικός διαγωνισμός αξιολόγησης για συμμετοχή στην πρακτική άσκηση 
 Ενδιάμεσες αξιολογήσεις των φύλων εργασίας της πλατφόρμας  
 Τελικός διαγωνισμός αξιολόγησης του προγράμματος 

1.Θεματικές ενότητες

 • Φυτολογία Α/Φ Φυτών
 • Αιθέρια έλαια
 • Ελαια βάσης
 • Αισθητική Αρωματοθεραπεία
Υλικό θεματικών ενοτήτων :
Ενημερωτικά βίντεο , εκπαιδευτικό υλικό σε αρχεία pdf, word, excel , powerpoint
Ασκήσεις, ερωτήσεις κατανόησης-αυτο -αξιολόγησης

2.Επί πλέον υποστηρικτικά υλικά

Κέντρο Γνώσης

Η ύλη της ενημερώνεται διαρκώς με νέα δεδομένα κυρίως σε επιστημονικά ευρήματα Ανοικτή πρόσβαση 

Βιντεοσκοπημένα Online Σεμινάρια

Μίξη αιθερίων ελαίων - Τρεις κύκλοι σεμιναρίων με θέμα την μίξη αιθερίων ελαίων για αισθητικές εφαρμογές  

Οδηγός Αρωματικών φυτών /Αιθέριων ελαίων

Το προφίλ αρωματικών φυτών /αιθερίων ελαίων που παρουσιάζονται στο πρόγραμμα.Ο οδηγός ανανεώνεται διαρκώς  στην βάση των πρόσφατων επιστημονικών ευρημάτων. 

Κόστος /η συμμετοχής: 270 €

 • Ειδικές εκπτώσεις σε συνδρομητές μας
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  Δείτε τα προνόμια συνδρομητών

  Δείτε τις προϋποθέσεις