Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η Βιομηχανία Καλλυντικών στηρίζει την “Πράσινη Συμφωνία”

Τα καλλυντικά στο νέο πλαίσιο για το περιβάλλον και την βιωσιμότητα

Κοινή δήλωση της Cosmetics Europe και μελών της για την στρατηγική για τα χημικά και την βιωσιμότητα:

“Υποστηρίζουμε   την επίτευξη  των στόχων  της Πράσινης Συμφωνίας.
  Η αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή της στρατηγικής για τα χημικά για τη βιωσιμότητα ,θα θέσει σημαντικά θεμέλια για την επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής πολιτικής   την οποία  προσυπογράφουμε και υποστηρίζουμε πλήρως” . 

H Πράσινη Συμφωνία προβλέπει την σταδιακή κατάργηση χρήσης χημικών σε καταναλωτικά προϊόντα μεταξύ των οποίων και καλλυντικών .

Η εν λόγω στρατηγική ,αναγνωρίζει τον θεμελιώδη ρόλο των χημικών προϊόντων για την ανθρώπινη ευημερία ,ταυτόχρονα, αποδέχεται την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις στον τομέα της υγείας και του περιβάλλοντος που προκαλούνται από τα πλέον επιβλαβή χημικά προϊόντα.

Η ανταπόκριση της βιομηχανίας

Θετικά απαντά η βιομηχανία καλλυντικών στην πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμβάλει στην μετάβαση στην νέα εποχή.
Σε δελτίο τύπο της ,η Cosmetics Europe υπογραμμίζει πως η βιομηχανία έχει τους ίδιους στόχους με αυτούς της Επιτροπής και εστιάζει στην αναγκαιότητα να διαμορφωθούν συγκεκριμένα εργαλεία για την θέσπιση και εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου , αλλά και η σαφής διατύπωση του τι σημαίνει η διατύπωση “ Ασφαλής και Βιώσιμη Ανάπτυξ稔.
Ειδικότερα το δελτίο τύπου αναφέρει μεταξύ άλλων :

Απαντώντας στην πρόκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα διαδραματίσουμε τον ρόλο μας στην οικοδόμηση της πιο προηγμένης νομοθεσίας χημικής ασφάλειας στον κόσμο,
και συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για περαιτέρω ανάπτυξη και επένδυση σε ασφαλή και βιώσιμα συστατικά .

Έχουμε τους ίδιους στόχους με την Επιτροπή για ένα σύστημα που διασφαλίζει ότι δεν θα βλάπτει ανθρώπους ή το περιβάλλον και υποστηρίζει τις επενδύσεις της βιομηχανίας σε πιο καινοτόμες λύσεις που κατασκευάζονται σε ευρωπαϊκό έδαφος.
Αναγνωρίζουμε τον κεντρικό ρόλο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε αυτή την διαδικασία μετάβασης και την ευαίσθητη κατάστασή τους, με την οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί εξαιρετική φροντίδα στις προσεχείς συζητήσεις, μαζί με την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε αλυσίδας αξίας σε αυτήν τη διαδικασία.

Με περισσότερα από 80 νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν τα επόμενα χρόνια, το φυσικό ερώτημα είναι ποιες πολιτικές πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην επιτάχυνση αυτής της στρατηγικής προς την επιτυχία;
Πρώτον, η δημιουργία μιας δέσμης εργαλείων ισχυρότερων μέτρων για την επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα χημικά στα σύνορα της ΕΕ θα έκανε τεράστια διαφορά για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
Η επιβολή θα καθησυχάσει επίσης εκείνους που συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και επενδύουν στη βιώσιμη χημεία ότι η ανταγωνιστικότητά τους θα παραμείνει προστατευμένη.

Ο καθορισμός του τι σημαίνει «ασφαλής και βιώσιμη» πρέπει να είναι πρώτος, ενώ η βιωσιμότητα πρέπει να επιτευχθεί χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια.
Η καθιέρωση σαφών κινήτρων στην αγορά θα οδηγεί πάντα στην ανάπτυξη της βιομηχανικής αλλαγής ταχύτερα από ό, τι με την εισαγωγή ευρύτερων απαγορεύσεων
και περιορισμούς.

Συνεργαζόμενοι με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, την κοινωνία των πολιτών και τον ακαδημαϊκό χώρο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή της στρατηγικής για τα χημικά για την αειφορία βοηθά, και δεν εμποδίζει , στην επιτυχή υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας της Ευρώπης και της στρατηγικής αυτονομίας.
Η βιομηχανία είναι έτοιμη να παίξει το ρόλο της στη στήριξη αυτού του έργου, βοηθώντας τη μετάβαση προς μια ουδέτερη από το κλίμα και κυκλική οικονομία.
Ελπίζουμε να μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτά και άλλα σημαντικά θέματα με όλα τα άλλα μέλη αυτής της Στρογγυλής Τράπεζας κατά τη διάρκεια μελλοντικών συναντήσεων.

JOINT STATEMENT ON THE 1ST MEETING OF THE HIGH-LEVEL ROUNDTABLE ON THE IMPLEMENTATION OF THE CHEMICALS STRATEGY FOR SUSTAINABILITY