Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η Γιόγκα μειώνει την αρτηριακή πίεση

Ασκήσεις γιόγκα που δίνουν έμφαση σε τεχνικές ψυχικής χαλάρωσης και αναπνοής μπορεί να έχουν εξίσου ευεργετικό αντίκτυπο στην υψηλή αρτηριακή πίεση όσο και η αερόβια άσκηση

Ερευνα που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο του Connecticut περιελάμβανε μια μετα-ανάλυση 49 μελετών γιόγκα που έγιναν μεταξύ 1983 και 2018 που εξέταζαν τα ειδικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, μεμονωμένες μελέτες και τεχνικές γιόγκα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πρακτική γιόγκα με έμφαση στην ψυχική χαλάρωση και τις τεχνικές αναπνοής, μαζί με τη σωματική κίνηση, παρέχει τις μεγαλύτερες μειώσεις της αρτηριακής πίεσης.

«Βρήκαμε ότι μεταξύ των ατόμων με υπέρταση, η πρακτική γιόγκα που τόνιζε τόσο τις τεχνικές ψυχικής χαλάρωσης όσο και τις τεχνικές αναπνοής μπορεί να οδηγήσει σε μειώσεις της αρτηριακής πίεσης τόσο μεγάλες όσο 11/6 mmHg, που είναι ίσες ή υπερβαίνουν εκείνες που αναφέρθηκαν για αερόβια άσκηση»,

“Όπου οι πρακτικές γιόγκα δεν έδωσαν έμφαση στις τεχνικές αναπνοής και στην ψυχική χαλάρωση, οι μειώσεις της αρτηριακής πίεσης ήταν 6/3 mmHg.”

Η μελέτη συστήνει την γιόγκα ως εναλλακτική αντιυπερτασική θεραπεία, ιδιαίτερα για εκείνους που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να ασκήσουν αερόβια άσκηση.