Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η διάταξη των κεραμιδίων σε υγιές δέρμα

Έρευνα συμβάλλει σε μια βαθύτερη κατανόηση από ό, τι ήταν γνωστό στο παρελθόν σχετικά με το πώς τα κεραμίδια είναι διατεταγμένα σε υγιές δέρμα.

Η κατανόηση της δομής της κερατίνης στιβάδας είναι απαραίτητη για την κατανόηση της διαδικασίας του φραγμού του δέρματος.

Οι μεταβολές στην σύνθεση της λιπιδικής μήτρας, όπως και σε πολλές ανωμαλίες του δέρματος, μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην οργάνωση των λιπιδίων και – κατ επέκταση -, στη λειτουργία του φραγμού.
Αν και έχει εντοπιστεί η θέση μεμονωμένων υποκατηγοριών λιπιδίων, η διαμόρφωσή τους σε αυτές τις περιοχές ήταν προηγουμένως άγνωστη.

Η εν λόγω έρευνα αποκαλύπτει τη θέση των αλυσίδων σφιγγοσίνης σε υγιές δέρμα

Η σφιγγοσίνη είναι μια αμινο αλκοόλη με ακόρεστη αλυσίδα υδρογονάνθρακα, η οποία αποτελεί ένα πρωταρχικό μέρος των σφιγγολιπιδίων.
Σφιγκολιπίδια
Κατηγορία λιπιδίων κυτταρικής μεμβράνης που περιλαμβάνουν σφιγγομυελίνη, σημαντικό φωσφολιπίδιο.
Τα σφιγγολιπίδια συντίθενται από κεραμίδιο.
Μπορεί να αποτελούν πηγές δευτερογενών αγγελιοφόρων μορίων,
π.χ το κεραμίδιο πυροδοτεί προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο.

Λιπιδική μήτρα του δέρματος  (skin's lipid matrix)
Είναι το μέρος του επιδερμικού φράγματος που έρχεται πρώτα σε επαφή με το περιβάλλον. Αυτός είναι ένας μοναδικός μηχανισμός που έχει επιτρέψει στους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της εξέλιξης να αμυνθούν από το συχνά επιθετικό περιβάλλον.
Τα λιπίδια του επιδερμικού φραγμού του δέρματος αποτελούνται κυρίως από:
Κεραμίδια  (50%);
Χοληστερόλη και οι εστέρες της (25%)
Κορεσμένα λιπαρά οξέα (10%).

Μια ισορροπημένη αναλογία αυτών των τριών κατηγοριών λιπιδίων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και των προστατευτικών ιδιοτήτων του φραγμού των λιπιδίων του δέρματος.

Στην συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκαν πειράματα για την διερεύνηση της διαμόρφωσης του κεραμιδίου.
Σύμφωνα με τα ευρήματα , οι αλυσίδες της σφιγγοσίνης εντοπίστηκαν αποκλειστικά στο μέσο της λιπιδικής μήτρας του δέρματος.
Τα προφίλ κατανομής πυκνότητας ηλεκτρονίων, ταυτοποίησαν ότι η δομή των λιπιδίων παραμένει συνεπής ανεξάρτητα από τη φάση πλευρικής συσκευασίας τους .
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται παρέχουν μια πιο λεπτομερή εικόνα για την εσωτερική διάταξη των λιπιδίων LPP και πώς αναμένεται να τακτοποιηθούν σε υγιές δέρμα.

Langmuir 2020, 36, 34, 10270–10278 Publication Date:August 20, 2020
Arrangement of Ceramides in the Skin: Sphingosine Chains Localize at a Single Position in Stratum Corneum Lipid Matrix Models

Σχετικά Θέματα :