Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η εξέλιξη του χρώματος του δέρματος

Το χρώμα του δέρματος είναι ένα από τα πιο ορατά και μεταβλητά χαρακτηριστικά μεταξύ των ανθρώπων και οι επιστήμονες ήταν πάντα περίεργοι να μελετήσουν το πώς εξελίχθηκε αυτή η μεταβλητότητα . Τώρα, μια μελέτη πληθυσμών της Λατινικής Αμερικής με επικεφαλής γενετιστές της UCL (University College London) έχει εντοπίσει νέες γενετικές παραλλαγές που σχετίζονται με το χρώμα του δέρματος.

Είναι διαπιστωμένο  . ότι ο ιθαγενείς Αμερικανοί είναι γενετικά στενά συνδεδεμένοι με τους ανατολικούς Ασιάτες μέσω της μετανάστευσης από την Ανατολική Σιβηρία στη Βόρεια Αμερική. Κατά συνέπεια, οι γενετικές παραλλαγές στους ιθαγενείς Αμερικανούς συχνά μοιράζονται με τους κατοίκους της ανατολικής Ασίας.

Οι ερευνητές εντόπισαν μια σημαντική παραλλαγή στο γονίδιο MFSD12 που παρατηρήθηκε μοναδικά στους κατοίκους της ανατολικής Ασίας και τους Ιθαγενείς Αμερικανούς.

Κατά τους ερευνητές το εύρημα αυτό δείχνει , ότι η παραλλαγή του  λευκού δέρματος μεταξύ των ευρασιατών εξελίχθηκε ανεξάρτητα από διαφορετικό γενετικό υπόβαθρο.

Η δουλειά μας δείχνει , ότι το λευκό χρώμα του δέρματος εξελίχθηκε ανεξάρτητα στην Ευρώπη και την Ανατολική Ασία. Δείχνουμε επίσης ότι το γονίδιο
MFSD12 ήταν υπό ισχυρή φυσική επιλογή στην Ανατολική Ασία, ενδεχομένως ως προσαρμογή στις αλλαγές στο επίπεδο του ηλιακού φωτός και της υπεριώδους ακτινοβολ
ίας”