Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η Ευρωπαϊκή “ατζέντα” για τα καλλυντικά το 2020

Το  2020 θα  επικρατήσει  το πράσινο  σχεδόν σε όλες τις δραστηριότητες  …
Πράσινη θα είναι και ατζέντα για τα καλλυντικά τόσο σε κανονιστικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο !

Η απομάκρυνση μικροπλαστικών , το ‘καθαρό “ προϊόν και οι βιώσιμες πρακτικές θα είναι κυρίαρχα στην επικαιρότητα του 2020 .

Σε κανονιστικό επίπεδο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην καθαρή αγορά απαλλαγμένη από καρκινογόνες και τοξικές ουσίες, ενώ θα ενταθεί ο έλεγχος σε σχέση με με τους ισχυρισμούς των ιδιοτήτων των καλλυντικών .

Στο προγραμματισμό των αρμόδιων ευρωπαϊκών αρχών περιλαμβάνονται :
• Απαιτήσεις: Οι έλεγχοι των ισχυρισμών “Οργανικό”, “Φυσικό”, “Ελεύθερο από …” και “Με …” θα συνεχιστούν .
• Παρομοίως, θα συνεχιστούν οι έλεγχοι των συστατικών σε μορφή nano , ιδίως εκείνων που αφορούν τη χρήση χρωστικών ουσιών .
• Τέλος, στο πλαίσιο της επιχείρησης «καθαρή αγορά», θα δοθεί έμφαση στην τήρηση της απαγόρευσης των CΜR καθώς και νέας επισήμανσης για τα αλλεργιογόνα συστατικά .

Η επόμενη γενιά καλλυντικών vegan , τα “καθαρά” και “ηθικά’ καλλυντικά , καθώς και η κυκλικότητα των συστατικών θα είναι στο προσκήνιο ολόκληρου του χρόνου.

Στα συνέδρια που προετοιμάζονται, ξεχωριστή θέση θα έχει η πράσινη χημεία και η χρήση υλικών δίκαιης και αειφόρου προέλευσης, που συμβάλλουν σε «πράσινα» τελικά προϊόντα….