Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η θαλάσσια μόλυνση σχετίζεται με το μικροβίωμα του δέρματος

Μελέτη αποκαλύπτει ότι η απάντηση για την μόλυνση του δέρματος μετά από θαλασσινό κολύμπι, βρίσκεται στο μικροβίωμα .

Επιδημιολόγοι έχουν παρατηρήσει αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης του δέρματος με το θαλασσινό κολύμπι . Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Environmental Research , εξηγεί πως το μικροβίωμα του δέρματος μεταβάλλεται μετά το κολύμπι.
Η μελέτη ανέλυσε την απόκτηση γονιδίων αντοχής στα αντιβιοτικά στο ανθρώπινο δέρμα μετά το κολύμπι

Μικροβιακή ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά (AMR)Antimicrobial resistance 
 Πρόκειται για την ικανότητα μικροοργανισμών, όπως τα βακτήρια, να γίνονται όλο και πιο ανθεκτικά σε ένα αντιβιοτικό στο οποίο ήταν αρχικώς ευαίσθητα 
 Η εμφάνιση γονιδίων  αντοχής στα αντιβιοτικά (ARGs) που προκαλούν ανθεκτικά βακτήρια οφείλεται γενικά στην κατάχρηση ή την υπερβολική χρήση αντιβιοτικών
 Συμβολή ανθρωπογενών παραγόντων όπως η μη ενδεδειγμένη χρήση των αντιβιοτικών, οι κακές συνθήκες και πρακτικές υγιεινής διευκολύνουν τη μετάδοση των ανθεκτικών μικροοργανισμών
 Η μικροβιακή αντοχή  αντιπροσωπεύει μία από τις σημαντικότερες παγκόσμιες απειλές για τη δημόσια υγεία και τη βιοασφάλεια τις επόμενες δεκαετίες.
 Υπολογίζεται  ότι  700.000 άνθρωποι παγκοσμίως πεθαίνουν από λοιμώξεις που προκαλούνται από βακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά κάθε χρόνο. Εκτιμάται ότι 10 εκατομμύρια άνθρωποι θα πεθάνουν από τέτοιες μολύνσεις έως το 2050 εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.

Στην παρούσα μελέτη , δείγματα μικροβιωματος του δέρματος συλλέχθηκαν από ανθρώπους που συμμετείχαν πριν και μετά κολύμπι και για 6 και 24 ώρες αντίστοιχα μετά το κολύμπι. Τα δείγματα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας γονίδιο 16S rRNA και μεταγονιδιωματική αλληλουχία.
Τα αποτελέσματα έδειξαν , ότι όχι μόνο η σύνθεση του μικροβίωματος του δέρματος μεταβάλλεται μετά το κολύμπι, αλλά παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση στην ποικιλία των ARGs, ABSGs και VFGs στο δέρμα .
Συνολικά, σημειώθηκε αύξηση των συνολικών ARG κατά 70,6% από πριν έως μετά το κολύμπι. Ο αυξημένος αριθμός ARG παρέμεινε και συνέχισε να αυξάνεται για τουλάχιστον 6 ώρες μετά το κολύμπι με αύξηση μεγαλύτερη από 300% σε σύγκριση με τα δείγματα που συλλέχθηκαν πριν από την κολύμβηση .

Τα αποτελέσματα της μελέτης υποστηρίζουν τις επιδημιολογικές παρατηρήσεις του αυξημένου κινδύνου λοιμώξεων του δέρματος μετά το κολύμπι.
Συνιστάται ο καθαρισμός του δέρματος αμέσως μετά από ψυχαγωγικές δραστηριότητες στην θάλασσα για τη μείωση της πιθανότητας μόλυνσης

Environmental Research
Acquisition of antibiotic resistance genes on human skin after swimming in the ocean

Σχετικά θέματα