Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η θεραπευτική δύναμη του βελονισμού

Πιλοτική μελέτη σε Ιταλούς με μετατραυματικό στρες λόγω των σεισμών στην κεντρική Ιταλία δείχνει πως ο βελονισμός ανακουφίζει σημαντικά τα συμπτώματα.
Ο βελονισμός , μια επιστήμη με καλά τεκμηριωμένα θεραπευτικά αποτελέσματα, γίνεται όλο και περισσότερο δημοφιλής για την ικανότητά του να προάγει την ευεξία και να συμβάλλει στην πρόληψη ενός ευρέος φάσματος ασθενειών .

Η , μελέτη αποδεικνύει την δυναμική του βελονισμού ως συμπληρωματική προσέγγιση για τη βελτίωση συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη μετατραυματική διαταραχή άγχους μετά από μια φυσική καταστροφή,

Οι ερευνητές μελέτησαν τις επιπτώσεις του βελονισμού σε θύματα του σεισμού στην κεντρική Ιταλία που προκάλεσε σχεδόν 300 θανάτους

Οι συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν από ιατρούς που είχαν τουλάχιστον 3 χρόνια κλινικής εμπειρίας με βελονισμό.
Κάθε άτομο που συμμετείχε στην μελέτη έλαβε τέσσερις συνεδρίες ς βελονισμού 20 λεπτών σε διαδοχικές ημέρες.
Πριν από τη θεραπεία , πάνω από το 68% των συμμετεχόντων στη μελέτη ανέφεραν ότι είχαν πόνο και ψυχολογικά συμπτώματα που θα μπορούσαν να σχετίζονται με PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder).
Μετά την τρίτη θεραπεία, τόσο η βαθμολογία του πόνου όσο και των ψυχολογικών συμπτωμάτων είχε βελτιωθεί σημαντικά, χωρίς να έχουν αποδοθεί σοβαρές δυσμενείς επιδράσεις στη θεραπεία.

An Observational Study on Acupuncture for Earthquake-Related Post-Traumatic Stress Disorder: The Experience of the Lombard Association of Medical Acupuncturists/Acupuncture in the World, in Amatrice, Central Italy

Published Online:15 Apr 2019h