Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η καλή ενυδάτωση συνδέεται με την υγιή γήρανση

Οι ενήλικες που παραμένουν καλά ενυδατωμένοι φαίνεται να είναι πιο υγιείς, αναπτύσσουν λιγότερες χρόνιες παθήσεις, όπως καρδιακές και πνευμονοπάθειες και ζουν περισσότερο από εκείνους που μπορεί να μην λαμβάνουν επαρκή υγρά, σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας ‘NIH/National Heart, Lung and Blood Institute’

Χρησιμοποιώντας δεδομένα υγείας που συλλέχθηκαν από 11.255 ενήλικες σε μια περίοδο 30 ετών, οι ερευνητές ανέλυσαν τις σχέσεις μεταξύ των επιπέδων νατρίου στον ορό – τα οποία αυξάνονται όταν μειώνεται η πρόσληψη υγρών – και διαφόρων δεικτών υγείας.

Διαπίστωσαν ότι οι ενήλικες με επίπεδα νατρίου ορού στο υψηλότερο όριο ενός φυσιολογικού εύρους είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν χρόνιες παθήσεις και να εμφανίσουν σημάδια προχωρημένης βιολογικής γήρανσης από εκείνους με επίπεδα νατρίου στον ορό σε μεσαία όρια. Οι ενήλικες με υψηλότερα επίπεδα είχαν επίσης περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν σε μικρότερη ηλικία.

Τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν αιτιολογική επίδραση, σημείωσαν οι ερευνητές. Είναι απαραίτητες τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες δοκιμές για να καθοριστεί εάν η βέλτιστη ενυδάτωση μπορεί να προάγει την υγιή γήρανση, να αποτρέψει ασθένειες και να οδηγήσει σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ωστόσο, οι ενώσεις μπορούν ακόμα να ενημερώσουν την κλινική πρακτική και να καθοδηγήσουν τη συμπεριφορά της προσωπικής υγείας.

Good hydration may reduce long-term risks for heart failure