Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η κοινωνική διάσταση της ακμής

Το στίγμα της ακμής συνδέεται με την συνολική υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής

Η έλλειψη εκπροσώπησης ατόμων με ακμή στη λαϊκή κουλτούρα , την διαφήμιση και τα μέσα ενημέρωσης , μπορεί να αυξήσει την ψυχολογική πίεση του ασθενή που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως μη αποδεκτό από την κοινωνία .

Τα παραπάνω προκύπτουν απο μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Limerick (UL), στην Ιρλανδία, και δημοσιεύτηκε πρόσφατα.
Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει αν οι αντιλήψεις των πασχόντων από ακμή γι α την εμφάνισή τους είχε επιπτώσεις στην ποιότητα ζωή τους και ειδικότερα αν εμφάνιζαν ορατά ψυχολογικά και σωματικά συμπτώματα.
Η μελέτη που συμμετείχαν 271 πάσχοντες  ,αποκάλυψε ότι οι δικές τους αρνητικές αντιλήψεις για το πώς η κοινωνία βλέπει την εμφάνισή τους συνδέεται με υψηλότερη ψυχολογική πίεση και με άλλα σωματικά συμπτώματα όπως διαταραχές ύπνου, πονοκεφάλους ,γαστρεντερικά αλλά και αναπνευστικά προβλήματα.
Τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται πιο έντονα στις γυναίκες παρά στους άνδρες.
Τα ευρήματα αυτής της μελέτης επιβεβαιώνουν προηγούμενες μελέτες σύμφωνα με τις οποίες , άτομα με ορατές σωματικές διακρίσεις, που αντιμετωπίζονται αρνητικά από την κοινωνία, μπορούν να βιώσουν εξασθενημένη ψυχολογική και σωματική ευεξία ως αποτέλεσμα”, δήλωσε ο επικεφαλής των ερευνητών.
“Όπως και πολλές φυσικές ιδιότητες που είναι στιγματισμένες, η ακμή δεν εκπροσωπείται επαρκώς στη λαϊκή κουλτούρα, τη διαφήμιση ή τα κοινωνικά μέσα.Αυτό μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους με ακμή να αισθάνονται ότι δεν είναι« κανονικοί »και επομένως πως αντιμετωπίζονται αρνητικά από τους άλλους. »….