Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η κυτταρίτιδα στο χρόνιο οίδημα του κάτω άκρου

Μια μελέτη που  η περίληψη της  δημοσιεύτηκε στις 6 Ιανουαρίου στο   British journal of dermatology  , εξετάζει την σχέση κυτταρίτιδας με  το χρόνιο  οίδημα του κάτω άκρου    .

Η κυτταρίτιδα και το χρόνιο οίδημα είναι κοινές καταστάσεις με σημαντική νοσηρότητα.
Ωστόσο αριθμός των μελετών που έχουν σχεδιαστεί για την αξιολόγηση της επιδημιολογίας της κυτταρίτιδας στο χρόνιο οίδημα είναι σπάνιοι.

Οίδημα: Υπερβολική συσσώρευση μεσοκυττάριου υγρού σε μία περιοχή του οργανισμού.
Λιποίδημα: Άλλος τύπος οιδήματος που εμφανίζεται αμφοτερόπλευρα (κυρίως στα πόδια) και αποτελεί οίδημα στο λιπώδη ιστό κυρίως στο
γυναικείο πληθυσμό
Λεμφοίδημα: Οίδημα που προκαλείται από τη συσσώρευση λεμφικού υγρού σε ένα σημείο του σώματος. Συνήθως επηρεάζει το ένα άνω άκρο ή το ένα κάτω άκρο. Διακρίνεται σε πρωτογενές και δευτερογενές.

Κέντρο Γνώσης

e -Class Εναλλακτικές θεραπείες και Τεχνικές Μάλαξης
Επιστημονικά ευρήματα για την λεμφική μάλαξη

Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τον επιπολασμό και τους παράγοντες κινδύνου της κυτταρίτιδας σε σχέση με το χρόνιο οίδημα των ποδιών, συμπεριλαμβανομένου του λεμφοιδήματος.

Η μελέτη περιλάμβανε μια διεθνή έρευνα σε εννέα χώρες στο χρονικό διάστημα 2014-2017.
Συμπεριλήφθηκαν ενήλικες με κλινικά αποδεδειγμένο μονομερές ή διμερές χρόνιο οίδημα (οίδημα> 3 μηνών) του κάτω άκρου.
Τα κύρια μέτρα έκβασης ήταν η συχνότητα και οι παράγοντες κινδύνου για κυτταρίτιδα τους τελευταίους 12 μήνες.

Τα ευρήματα έδειξαν πως από τους 7477 ασθενείς, το 15⋅78% εμφάνισε κυτταρίτιδα τους τελευταίους 12 μήνες, με επιπολασμό διάρκειας ζωής 37-47%.
Οι ακόλουθοι παράγοντες κινδύνου για κυτταρίτιδα εντοπίστηκαν με πολυμεταβλητή ανάλυση: πληγές, παχυσαρκία, διαβήτης οιδήματος μέσης γραμμής.
Το ελεγχόμενο πρήξιμο συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο

Τα οιδήματα των κάτω άκρων μπορεί να αποδίδονται σε αρκετά διαφορετικά αίτια. Μερικά από αυτά, όπως για παράδειγμα τα οιδήματα μετά από περπάτημα ή τρέξιμο για μεγάλη διάρκεια, εμφανίζονται φυσιολογικά και δεν αποτελούν αιτία ανησυχίας. Ωστόσο, τα χρόνια οιδήματα ή αυτά που εμφανίζονται αιφνιδίως αποτελούν συνήθως ένδειξη μίας υποκείμενης νόσου.

Το γενικό συμπέρασμα της μελέτης ήταν πως υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του οιδήματος
Προσδιορίσαμε επίσης ότι τα προχωρημένα στάδια του οιδήματος, με σκληρό / ινωτικό ιστό, μπορεί να είναι ένας σημαντικός κλινικός δείκτης για τον εντοπισμό ασθενών με ιδιαίτερο κίνδυνο.

Cellulitis in chronic oedema of the lower leg: an international cross‐sectional study