Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η οικολογική μετάβαση της βιομηχανίας καλλυντικών

Σημαντικές πρωτοβουλίες της Γαλλικής Βιομηχανίας Καλλυντικών για την ομαλή μετάβαση των επιχειρήσεων του κλάδου στην νέα εποχή της κυκλικής οικονομίας.
H “Πράσινη Συμφωνία” της ΕΕ ,  σηματοδοτεί θεμελιακές αλλαγές στη παραγωγή  και συσκευασία μιας σειράς  καταναλωτικών προϊόντων, καθώς  προβλέπει την σταδιακή κατάργηση χρήσης χημικών στη παραγωγή και στην σύνθεσή τους  .

Οι αλλαγές στα προϊόντα (οικολογικός σχεδιασμός, περιορισμός πλαστικών ή αντικατάσταση …) ,αντιπροσωπεύουν τις πρώτες βραχυπρόθεσμες συνέπειες αυτών των πολιτικών .
Μεσοπρόθεσμα , “οι ορθές βιομηχανικές πρακτικές” αναμένεται να ενσωματώσουν και “ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές “ στα συστήματα πιστοποίησης ποιότητας καταναλωτικών προϊόντων , διασφαλίζοντας έτσι , βιομηχανικές πρακτικές για την εξοικονόμηση ενέργειας, νερού, βελτίωσης του αποτυπώματος άνθρακα, καθώς και μείωση των αποβλήτων …

Η οικολογική μετάβαση βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδίου “France Relance” που ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση και προβλέπει μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 40% έως το 2030 και τη στήριξη της ανάπτυξης πράσινων τεχνολογιών.
Η Γαλλική ένωση της βιομηχανίας καλλυντικών – Cosmed – εμπλουτίζει με την σειρά της αυτή την πολιτική προς όφελος των εταιρειών του κλάδου για την ομαλή οικολογική τους μετάβαση.

Προετοιμάζοντας την πιστοποίηση ISO 14001 (πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης).

Η “Cosmed Environment” , είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται στις γαλλικές επιχειρήσεις καλλυντικών για την προσαρμογή τους στο πρότυπο ISO 14001.
Το πρόγραμμα στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες για την συμπλήρωση των κριτηρίων του πρότυπου :
Διάγνωση, μια σύσταση για τον καθορισμό της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης,
συνεχής αξιολόγηση, αναζήτηση συγχρηματοδότησης και συντονισμό της δράσεις των ενδιαφερομένων.

Σύμφωνα με την Cosmed, αυτή είναι η πρώτη παγκόσμια περιβαλλοντική υπηρεσία αφιερωμένη στη βιομηχανία καλλυντικών.
Η ένωση θεωρεί ότι η «επιχειρηματική» γνώση διευκολύνει την εφαρμογή κατάλληλων σχεδίων δράσης, ειδικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τις ETI.

Σχετικά θέματα :