Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η πολυδιάστατη επιβάρυνση της ατοπικής δερματίτιδας στους ενήλικες

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο JAMA Dermatology στις 29 Ιουνίου 2022, καταλήγει στο συμπέρασμα πως η επιβάρυνση της νόσου σε ενήλικες που ζουν με την πάθηση είναι πολυδιάστατη και σχετίζεται με διάφορους παράγοντες.

Η ατοπική δερματίτιδα (AD), που κοινώς ονομάζεται έκζεμα, είναι μια μακροχρόνια, κνησμώδης, φλεγμονώδης πάθηση του δέρματος με σημαντική επιβάρυνση της νόσου.
Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι η επίμονη και νεοεμφανιζόμενη (AD) είναι κοινή στους ενήλικες ,με εκτιμήσεις επιπολασμού που κυμαίνεται από 7% έως 11%.4,5

Οι μελέτες που διερευνούν την επιβάρυνση της νόσου σε ενήλικες έχουν περιορισμένο εύρος με κενά στην κατανόηση της εμπειρίας που ζει ο ενήλικος ασθενής.

Το κενό αυτό φιλοδοξεί να κλείσει η τρέχουσα μελέτη – τουλάχιστον για τον πληθυσμό των ΗΠΑ.-

Η έρευνα περιλάμβανε απαντήσεις από 1065 ενήλικες ερωτηθέντες που ζουν με AD.
Οι βαθμολογίες επιπτώσεων συσχετίστηκαν με πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της βαρύτητας της AD, του χρόνου που αφιερώθηκε στη διαχείριση της πάθησης και της συννοσηρής κατάθλιψης.

Τα ευρήματα έδειξαν πως η σοβαρότητα της AD και ο χρόνος που αφιερώθηκε στη διαχείριση των συμπτωμάτων ειχαν τις ισχυρότερες συσχετίσεις με το φορτίο της νόσου.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η έρευνα έχει τεκμηριώσει το φορτίο της νόσου της AD, συμπεριλαμβανομένης της ορατής φύσης της και της επίδρασης στη φαγούρα και τον ύπνο, αλλά παραμένουν κενά γνώσης.
Τα κενά περιλαμβάνουν κακή κατανόηση των συμπτωμάτων εκτός από τη φαγούρα, την εμπειρία θεραπείας των ασθενών και τον τρόπο με τον οποίο τα διαφορετικά στοιχεία επιβάρυνσης αλληλεπίδρασης ασθενειών.

Η ανάλυση υπογραμμίζει την πολυδιάστατη επιβάρυνση της AD στους ενήλικες και τονίζει την ανάγκη για πιο αποτελεσματικές θεραπευτικές στρατηγικές που μειώνουν το χρόνο που αφιερώνουν οι ασθενείς για τη διαχείριση της AD τους.

The Multidimensional Burden of Atopic Dermatitis Among Adults