Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ ανησυχεί την βιομηχανία αρωμάτων

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αρωμάτων (IFRA), η προτεινόμενη Στρατηγική Χημικών για την Αειφορία (CSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στον κλάδο έως και 2 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Η IFRA προειδοποιεί πως το ένα τέταρτο του χαρτοφυλακίου του κλάδου σε όρους κύκλου εργασιών θα επηρεαστεί κατά κάποιο τρόπο από τις προτεινόμενες αλλαγές.
Αυτός ο αντίκτυπος που θα γίνει αισθητός στους καταναλωτές , με τη μείωση της επιλογής προϊόντων.

Η φιλοδοξία της μηδενικής ρύπανσης της Πράσινης Συμφωνίας

Δημοσιεύτηκε στις 14 Οκτωβρίου 2020, στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ, η στρατηγική για τα χημικά για την αειφορία στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς τοξικά για τους πολίτες της ΕΕ, σε ένα πλαίσιο όπου η παγκόσμια παραγωγή χημικών προβλέπεται να διπλασιαστεί μεταξύ 2020 και 2030.
Αποτελεί μέρος του τη φιλοδοξία της ΕΕ για μηδενική ρύπανση, η οποία αποτελεί βασική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Μεταξύ άλλων, η στρατηγική υπόσχεται την απαγόρευση των πιο επιβλαβών χημικών ουσιών στα καταναλωτικά προϊόντα, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση του κοκτέιλ των χημικών κατά την αξιολόγηση των κινδύνων από τα χημικά.

Η IFRA απο την πλευρά της ισχυρίζεται πως αυτή η πρόταση για τα χημικά και την αειφορία δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των αρωμάτων. την προσθήκη τάξεων κινδύνου στον κανονισμό ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας της ΕΕ (CLP)· και την εισαγωγή ενός «παράγοντα αξιολόγησης μείγματος» για την αξιολόγηση των επιδράσεων συνδυασμού των χημικών ουσιών.

Η πρόεδρος της IFRA, εκφράζει την υποστήριξή της για τους γενικούς στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ, αλλά προσθέτει ότι η μετάβαση «μπορεί να είναι επιτυχής μόνο εάν προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, καλύπτοντας κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές διαστάσεις».