Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η σάουνα είναι ευεργετική για την υγεία

Η Φινλανδία , χώρα με παράδοση στην χρήση της σάουνας , πρωτοστατεί και στο τομέα της έρευνας για το θέμα αυτό .
Ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια, επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Ανατολικής Φινλανδίας έχουν δείξει ότι η σάουνα συνδέεται με ποικίλα οφέλη για την υγεία.
Ευρήματά τους δείχνουν ,πως η τακτική χρήση της σάουνας σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και αιφνίδιου καρδιακού θανάτου , μείωση της υπέρτασης και ευεργετικά οφέλη για ασθένειες που σχετίζονται με Alzheimer και άνοια .
Πρόσφατα , πραγματοποίησαν μια νέα μελέτη προκειμένου να διερευνήσουν τους φυσιολογικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων η έκθεση στη θερμότητα της σάουνας μπορεί να επηρεάσει την υγεία ενός ατόμου.
Η μελέτη αυτή παρέχει νέα στοιχεία για τις αλλαγές που συμβαίνουν στο ανθρώπινο σώμα κατά τη διάρκεια και μετά τη σάουνα.
Αμέσως μετά από 30 λεπτά σάουνας, ο καρδιακός ρυθμός των εξεταζομένων αυξήθηκε παρόμοια με την άσκηση μέσης έντασης και η θερμοκρασία του σώματος τους αυξήθηκε περίπου κατά 2 ° C.
Οι έρευνες δείχνουν ότι η τακτική σωματική άσκηση και ο υγιεινός τρόπος ζωής προάγουν την καρδιακή υγεία και προλαμβάνουν την ασθένεια, αλλά δεν είναι ακόμη γνωστοί όλοι οι παράγοντες κινδύνου και προστασίας.
Τα οφέλη της τακτικής χρήσης της σάουνα στην καρδιακή υγεία μπορούν, σύμφωνα με αυτή την πειραματική μελέτη, να εξηγηθούν από το γεγονός ότι η σάουνα μειώνει την αρτηριακή πίεση.
Nature com