Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η σύνδεση μεταξύ ψωρίασης και ψυχικής υγείας

Στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV) που   πραγματοποιήθηκε στις  7-10 Σεπτεμβρίου 2022 στο Μιλάνο της Ιταλίας παρουσιάστηκε μελέτη που συσχετίζει την  ψωρίαση με την ψυχική υγεία   

Η μελετη εξέτασε το ψυχοκοινωνικό τραύμα που μπορεί να προκληθεί από την ψωρίαση, καθώς μπορεί να προκαλέσει την έναρξη ή την πρώτη εμφάνιση της ψωρίασης ή να επιδεινώσει τη νόσο.

Παλαιότερες μελέτες έχουν δείξει ότι η ψωρίαση είναι μια πραγματική ασθένεια του συστήματος που μπορεί να επηρεάσει διάφορα συστήματα οργάνων και να προκαλέσει ψυχιατρικές συννοσηρότητες. Αυτές οι καταστάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν κατάθλιψη, άγχος, διαταραχές ύπνου, αυτοκτονικές σκέψεις και σχιζοφρένεια, σύμφωνα με το άρθρο.

Η πιο συχνή συννοσηρότητα είναι η κατάθλιψη, που αποτελεί το 30% όλων των ασθενών με ψωρίαση.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν περιπτώσεις ασθενών με ψωρίαση που συνδέονταν με διαταραχές ψυχικής υγείας.
Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά της ψωρίασης αναφέρθηκαν ότι περιλαμβάνουν: Τύπου Δ (αναστατωμένη προσωπικότητα), αρνητική συναισθηματικότητα και κοινωνική αναστολή, πρώιμα δυσπροσαρμοστικά σχήματα – συναισθηματική στέρηση/αναστολή, κοινωνική απομόνωση, ευαλωτότητα σε βλάβη, Αλεξιθυμία και έλλειψη σωματικής επίγνωσης (σωματική άγνοια).