Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η τρέχουσα κατάθλιψη συνδέεται με συστηματική φλεγμονή στην ψωρίαση

Η τρέχουσα κατάθλιψη σχετίζεται με συστηματική φλεγμονή, ειδικά αυξημένα ουδετερόφιλα σε ασθενείς με ψωρίαση, ιδιαίτερα γυναίκες, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε διαδικτυακά στις 21 Δεκεμβρίου στο Journal of Investigative Dermatology.

Επιστημονες, από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποίησαν δεδομένα από τη Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου για ενήλικες μέσης έως μεγαλύτερης ηλικίας για να εξετάσουν τις συσχετίσεις της τρέχουσας και της κατάθλιψης στη διάρκεια της ζωής με τον αριθμό ουδετερόφιλων, την αναλογία ουδετερόφιλων προς λεμφοκύτταρα (NLR) και υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) στην ψωρίαση. Η ανάλυση περιελάμβανε 5.485 ασθενείς με ψωρίαση. 4.796 είχαν δεδομένα κατάθλιψης κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σε σύγκριση με ασθενείς που δεν έλαβαν θεραπεία, εκείνοι που έλαβαν συστηματική θεραπεία εμφάνισαν υψηλότερο αριθμό CRP, NLR και ουδετερόφιλων, υποδηλώνοντας υψηλότερη συστηματική δραστηριότητα της νόσου. Όταν ο δείκτης μάζας σώματος παραλείφθηκε από τα μοντέλα, οι συσχετίσεις CRP-κατάθλιψης ήταν σημαντικές.

Το φύλο τροποποίησε την επίδραση της συσχέτισης μεταξύ των ουδετερόφιλων και του ερωτηματολογίου υγείας του ασθενούς (PHQ-2), το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάθλιψης. Για τις γυναίκες, η συσχέτιση των βαθμολογιών PHQ-2 με τον αριθμό των ουδετερόφιλων ήταν μεγαλύτερη και σημαντική, ακόμη και μετά την καταγραφή της κατάθλιψης στη διάρκεια της ζωής. Και στα δύο φύλα, η κατάθλιψη κατά τη διάρκεια της ζωής συσχετίστηκε με υψηλότερο αριθμό ουδετερόφιλων.

«Οι παρατηρούμενες συσχετίσεις και η ανεξαρτησία τους από τους παράγοντες του τρόπου ζωής, τις συννοσηρότητες και τη σοβαρότητα της ψωρίασης που βασίζεται στη θεραπεία υποδηλώνουν υποκείμενες ανοσολογικές σχέσεις με τη διάθεση, ιδιαίτερα μεταξύ των γυναικών», γράφουν οι συγγραφείς. «Είναι σημαντικό να διευκρινιστούν περαιτέρω αυτές οι συσχετίσεις στην ψωρίαση μέσω μεγάλων προοπτικών μελετών, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών φλεγμονωδών δεικτών».

The Relationship of Depression and Systemic Inflammation in Psoriasis; Findings from the UK Biobank