Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η φαρμακοβιομηχανία πίσω από «κατευθυντήριες οδηγίες» κλινικής δερματολογίας

Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο JAMA Dermatology.
Η έρευνα με το τίτλο «Evaluating Industry Payments Among Dermatology Clinical Practice Guidelines Authors», διερευνά την σχέση μεταξύ φαρμακοβιομηχανίας και ιατρών που συντάσσουν κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την κλινική δερματολογία .
Τα ευρήματα ευλόγως ανησυχητικά καθώς 40 από τις 49 εξεταζόμενες κατευθυντήριες οδηγίες είχαν λάβει πληρωμή από την βιομηχανία .
Το περιοδικό υπογραμμίζει πως είναι απολύτως τεκμηριωμένο πως οι οικονομικές συγκρούσεις συμφερόντων επηρεάζουν την ιατρική έρευνα και την κλινική πρακτική
Η έρευνα αφορούσε ένα δείγμα κατευθυντήριων οδηγιών που συντάχθηκαν στο διάστημα μεταξύ 2013 και 2016 και ο στόχος της ήταν να αξιολογήσει τις πληρωμές που έλαβαν οι γιατροί για την σύνταξη αυτών των οδηγιών.
Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η ανοικτή βάση δεδομένων « Open Payments»
Τα ευρήματα έδειξαν πως η χρηματοδότηση ανήλθε σε 157. 177 δολάρια ανά συγγραφέα
Από τους 40 συγγραφείς που έλαβαν πληρωμές, 22 δεν αποκάλυψαν με ακρίβεια τις σχέσεις που είχαν με την βιομηχανία.
Οι συντάκτες που έλαβαν πληρωμές από εταιρείες συσχέτιζαν άμεσα τις « κατευθυντήριες οδηγίες» τους με προϊόντα της συγκεκριμένης φαρμακοβιομηχανίας από την οποία είχαν χρηματοδοτηθεί …

JAMA Dermatology