Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η ψωρίαση συνδέεται με νόσο του ήπατος

Η ψωρίαση σχετίζεται με τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD) σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στις 25 Μαΐου στο JAMA Dermatology.

Η μελέτη έλαβε αξιολόγησε δεδομένα από 5.672 ενήλικες των ΗΠΑ (ηλικίας 20 έως 59 ετών) που συμμετείχαν στην Εθνική Έρευνα Εξέτασης Υγείας και Διατροφής (NHANES; 2003-2006 και 2009-2014 κύκλοι).

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι έπασχαν από ψωρίαση είχαν υψηλότερο επιπολασμό NAFLD (32,7 έναντι 26,6 τοις εκατό) σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες χωρίς ψωρίαση.
Η ψωρίαση συσχετίστηκε με NAFLD (αναλογία πιθανοτήτων, 1,67) κατά την προσαρμογή για ηλικία, φύλο, φυλή και εθνικότητα, μορφωτικό επίπεδο, οικογενειακό εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση, κύκλους NHANES, διαβήτη, μεταβολικό σύνδρομο και κατάσταση καπνίσματος και κατανάλωσης αλκοόλ.

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα πως «Επειδή ορισμένοι αντιψωριασικοί παράγοντες είναι δυνητικά ηπατοτοξικοί, η συσχέτιση μεταξύ ψωρίασης και NAFLD σε ενήλικες των ΗΠΑ που βρέθηκε σε αυτή τη μελέτη μπορεί να αξίζει να εξεταστεί στη διαχείριση της ψωρίασης».

Association Between Psoriasis and Nonalcoholic Fatty Liver Disease Among Outpatient US Adults