Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Θέματα υγιεινής & ασφάλειας και σαλόνια νυχιών

Απαιτούνται μέτρα για συστηματική και συνεχόμενη εκπαίδευση των εργαζομένων σε σαλόνια νυχιών. προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι για τη υγεία τους

Μια ακόμα μελέτη αναδεικνύει τους κινδύνους για την υγεία που απειλούν εργαζόμενους σε σαλόνια νυχιών !
Χημικές ουσίες όπως το τολουόλιο, η φορμαλδεΰδη , φθαλικός διβουτυλεστέρας – που απαντώνται άφθονα στα προϊόντα των νυχιών – έχουν συνδεθεί με σοβαρούς κινδύνους στην αναπαραγωγή , σε πρόκληση καρκίνου, αλλεργιών και ερεθισμών και θα μπορούσαν να επηρεάσουν το κεντρικό νευρικό σύστημα.
Σε ένα μεγάλο βαθμό οι μελέτες είναι καθησυχαστικές καθώς έχουν δείξει ότι τα επίπεδα αυτών των χημικών ουσιών στα σαλόνια νυχιών είναι σχετικά χαμηλά, σε σύγκριση με τα όρια επαγγελματικής έκθεσης.
Ωστόσο , το σύνδρομο των πολλαπλών εκθέσεων αλλά και οι πολλές ώρες καθημερινής εργασίας , επιβάλλουν συγκεκριμένα μέτρα ασφάλειας και παρεμβάσεις για την προστασία της υγείας των εργαζομένων σε αυτά .

Η νέα μελέτη μας έρχεται από το Πανεπιστήμιο Ντρέξελ στην Πενσιλβανία και εξετάζει τις γνώσεις των εργαζόμενων σε σχέση με τους κινδύνους που διατρέχει υγεία τους αλλά και τα μέτρα προστασίας που λαμβάνουν η πρέπει να λαμβάνουν .


Το γενικό συμπέρασμα της μελέτης είναι, ότι χρειάζεται να αλλάξει η πολιτική προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι στα σαλόνια νυχιών .
Αυτή η νέα πολιτική ΄θα πρέπει να συμπεριλάβει όχι απλά την εφαρμογή των μέτρων προστασίας που επιβάλλει ο νόμος αλλά και την συστηματική επιμόρφωση των εργαζομένων για την αναγκαιότητα τήρησης αυτών των μέτρων .

Κατ αρχήν η μελέτη διαπιστώνει ότι σε γενικές γραμμές τα σαλόνια ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας σε σχέση με τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν .

Απο εκεί και μετά , τα ευρήματα δείχνουν μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ προσωπικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν τα μέτρα ασφαλείας που τηρούνται στα σαλόνια.
Διαφορετικοί ιδιοκτήτες έχουν διαφορετικά στυλ διαχείρισης και οργανωτική πολιτική μέσα στα σαλόνια τους, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά των υπαλλήλων τους .
Οι πελάτες μπορούν επίσης να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τις πρακτικές υγιεινής ενός σαλονιού.

Διαφορετική προσέγγιση υπάρχει και ως προς την ερμηνεία κοινών και συχνών σωματικών συμπτωμάτων όπως πονοκέφαλοι , πόνοι στους ώμους ,τη πλάτη και τα χέρια ,καθώς και δερματικά προβλήματα.
Οι εργαζόμενοι έχουν την τάση να αποδίδουν αυτά συμπτώματα υγείας στα χημικά που χρησιμοποιούν και την εργονομία
Οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές από την άλλη, έχουν την τάση να τα αποδίδουν σε αλλεργικές προδιαθέσεις .

Το βασικότερο όμως εύρημα , ήταν η έλλειψη ουσιαστικής γνώσης για τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ενώ κάποιες βασικές γνώσεις σχετικά με τους κινδύνους και τα μέτρα ελέγχου ήταν γενικά γνωστές μεταξύ των εργαζομένων, υπήρξαν παρανοήσεις σχετικά με ορισμένες πρακτικές υγείας και ασφάλειας.
Αυτές περιλαμβάνουν, χωρίς όμως να περιορίζονται, στη χρήση μάσκας για προστασία από σκόνη και χημική προστασία ή την πεποίθηση ότι ο μυϊκός πόνος οφείλεται κυρίως στη γήρανση…

Ορισμένες από αυτές τις παρεξηγήσεις υποδηλώνουν ελλείψεις πληροφόρησης και κατάρτισης

Το πρόβλημα για τα ουσιαστικά μέτρα προστασίας στο χώρο των σαλονιών είναι ότι αυτός ο τομέας αποτελείται ως επι το πλείστον απο μικρές ως πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Ωστόσο, ακόμη και απλές πρακτικές προστασίας θα μπορούσαν να είναι εξαιρετικά ωφέλιμες σύμφωνα με τους ερευνητές.
Για παράδειγμα , εκτός από την χρήση ενός γενικού συστήματος εξαερισμού. και το σωστό χειρισμό των χημικών ουσιών , οι ιδιοκτήτες των σαλονιών θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους τους να φορούν μάσκες και γάντια και να κάνουν ολιγόλεπτα διαλείμματα μεταξύ δύο πελατών….