Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Θεματικές Βιβλιοθήκες -Βοτανολογία

Ενότητες

Εισαγωγή στα Φαρμακευτικά Φυτά

  • Η  Ιστορία των βοτάνων  
  • Ταξινομικές μονάδες 

Βοτανικές Οικογένειες

λεπτομερής παρουσίαση Βοτανικών Οικογενειών

Τα βότανα του Ιπποκράτη

Ο Ιπποκράτης κατέγραψε περίπου 400 είδη βοτάνων που η χρήση τους ήταν γνωστή κατά τον 5ο αιώνα π.Χ.και αναφέρθηκε σε 236 διαφορετικές φαρμακευτικές ουσίες που προέρχονταν από βότανα

Καταγραφή σε εξέλιξη

Προσβαση με αιτηση συμμετοχης