Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Θεραπεία υπερτροφικών και χηλοειδών ουλών με λέιζερ

Πρόσφατη ανασκόπηση μελετών αξιολογεί τα αποτελέσματα της θεραπείας με λέιζερ για τη θεραπεία υπερτροφικών και χηλοειδών ουλών.
Οι υπερτροφικές και οι χηλοειδείς ουλές είναι κοινές δερματικές παθήσεις που προκύπτουν από ανώμαλη επούλωση πληγών. Μπορούν να προκαλέσουν κνησμό, πόνο και να έχουν αρνητικό σωματικό και ψυχολογικό αντίκτυπο στη ζωή των ασθενών. Χρησιμοποιούνται διαφορετικές προσεγγίσεις με στόχο τη βελτίωση αυτών των ουλών, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατα και αυτή της θεραπειας   με λέιζερ. 

Μέθοδοι αναζήτησης

Οι ερευνητές αναζήτησαν στις βάσεις δεδομένων στο Cochrane Wounds Specialized Register, CENTRAL, MEDLINE, Embase, CINAHL EBSCO Plus και LILACS. κλινικές μελέτες αναφορικά με την θεραπεία υπερτροφικών ουλών με λέιζερ.

Συμπεράσματα των ερευνητών

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να υποστηρίξουν ή να αντικρούσουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με λέιζερ για τη θεραπεία υπερτροφικών και χηλοειδών ουλών.

Οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι επίσης ανεπαρκείς για την πραγματοποίηση μιας πιο ακριβούς ανάλυσης σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη θεραπεία που σχετίζονται με τη θεραπεία με λέιζερ.
Λόγω της ετερογένειας των μελετών, των αντικρουόμενων αποτελεσμάτων, των ζητημάτων σχεδιασμού της μελέτης και των μικρών μεγεθών δειγμάτων, θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω δοκιμές υψηλής ποιότητας, με επικυρωμένες κλίμακες και σύνολα βασικών αποτελεσμάτων.
Αυτές οι δοκιμές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη και τις αξίες των καταναλωτών, την ανάγκη για μακροχρόνια παρακολούθηση και την αναγκαιότητα αναφοράς του ποσοστού υποτροπής των ουλών για να καθοριστεί εάν τα λέιζερ μπορούν να επιτύχουν ανώτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με άλλες θεραπείες για τη θεραπεία υπερτροφικών και χηλοειδείς ουλές.

Laser therapy for treating hypertrophic and keloid scars