Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ιδρωτοποιοί αδένες και γήρανση

Η λειτουργία των ιδρωτοποιών αδένων επιδεινώνεται με τη γήρανση, οδηγώντας σε απώλεια ανοχής στη θερμότητα.
Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν και πώς αλλάζει η δομή των ιδρωτοποιών αδένων κατά τη γήρανση.
Μελέτη “χαρτογραφεί” την αλλαγή της μορφολογίας των εκκρινών ιδρωτοποιών αδένων με την γήρανση , γεγονός που μπορεί να παρέχει μια φυσιολογική βάση για την κατανόηση της επιδείνωσης της λειτουργίας εφίδρωσης.

Η έκκριση ιδρώτα στην επιφάνεια του δέρματος συμβάλλει στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος .
Παρέχει επίσης νερό και φυσική ενυδάτωση (ουρία και γαλακτικό) για την πρόληψη της ξηρότητας του δέρματος, βοηθώντας στη διατήρηση της ομοιόστασης του φραγμού του δέρματος.
Επιπλέον, το όξινο pH του ιδρώτα παρέχει ένα μανδύα στην επιφάνεια του δέρματος για τη ρύθμιση των κοινών βακτηρίων της επιδερμίδας .
Έτσι, η λειτουργία των ιδρωτοποιών αδένων είναι κρίσιμη και η εξασθένηση μπορεί να οδηγήσει σε δερματικές παθήσεις, όπως ατοπική δερματίτιδα και κνησμό.

Οι   εκκρινείς   είναι οι κύριοι ιδρωτοποιοί αδένες που παράγουν τον ιδρώτα και αποτελούνται από 90% νερό. 
 Είναι οι κύριοι συντελεστές στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και την  κατάσταση της επιδερμίδας.
 Εχουν σωληνοειδή μορφή και  είναι τοποθετημένοι στα όρια χορίου και υποδερμίδας, ο δε αναδυόμενος από αυτούς εκκριτικός πόρος, ακολουθεί μια ευθεία ή λοξή πορεία μέσα στο χόριο, αλλά καθίσταται σπειροειδής καθώς διέρχεται από την επιδερμίδα ως το στόμιο του, και εκβάλλει στην επιφάνεια του δέρματος.

Κέντρο Γνώσης μ

Ακμή απο το Α ως το Ω

Η γήρανση επιδεινώνει τη λειτουργία των ιδρωτοποιών αδένων.
Τα ηλικιωμένα άτομα έχουν μειωμένη απόκριση στη διέγερση της θερμότητας και επίσης στα ερεθίσματα του νευρικού συστήματος.
Περαιτέρω, η επιδείνωση της λειτουργίας εφίδρωσης προχωρά από τα κάτω άκρα στα άνω άκρα.

Όμως, από την άλλη πλευρά, λίγα είναι γνωστά για τις μορφολογικές αλλαγές στους εκκρινείς ιδρωτοποιούς αδένες με τη γήρανση, αν και αυτές οι πληροφορίες θα ήταν χρήσιμες για την εύρεση ενός κατάλληλου στόχου για θεραπείες για τη βελτίωση της λειτουργίας του εκκρινόμενου αδένα.
Η κύρια δυσκολία στη μελέτη της μορφολογίας των εκκρινών ιδρωτοποιών αδένων είναι η σύνθετη δομή τους.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο skin research & technology, παρουσιάζει τα
αποτελέσματα της ανάλυση των εκκρινών ιδρωτοποιών αδένων σε τρισδιάστατη (3D) ψηφιακή ανακατασκευή στον υπολογιστή.

Αυτή η ανάλυση έδειξε πως η πυκνότητα και ο όγκος των εκκρινών ιδρωτοποιών αδένων δεν αλλάζουν με τη γήρανση.
Αντίθετα, μειώνεται το βάθος του εκκριτικού πηνίου από την επιφάνεια του δέρματος στους ηλικιωμένους .
Παραδόξως, οι εκκριτικοί αγωγοί φαίνονται ελικοειδείς ή ελιγμένοι αν και το μήκος τους είναι αμετάβλητο.

Συμπερασματικά, τα ευρήματα δείχνουν ότι οι εκκρινείς ιδρωτοποιοί αδένες στους ηλικιωμένους , κινούνται πιο κοντά στην επιφάνεια του δέρματος λόγω της μείωσης του δερματικού πάχους.
Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης , η προκύπτουσα από την ηλικία εξαρτώμενη αλλαγή στη μορφολογία τους, μπορεί να παρέχει μια φυσιολογική βάση για την κατανόηση της επιδείνωσης της λειτουργίας της εφίδρωσης.
Αυτή η ιδέα θα μπορούσε να ανοίξει νέες δυνατότητες για θεραπείες για τη βελτίωση της κακής κατάστασης του δέρματος σε ηλικιωμένους, καθώς και για την υπέρβαση της απώλειας ανοχής στη θερμότητα.

skin research & technology:
Aging‐related shift of eccrine sweat glands toward the skin surface due to tangling and rotation of the secretory ducts revealed by digital 3D skin reconstruction

Σχετικά θέματα :