Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ιριδίζουσες χρωστικές φιλικές στο περιβάλλον

Ερευνητές αναπτύσσουν βιοδιασπώμενα Glitter από νανοκρυστάλλους κυτταρίνης

Τα πλαστικά glitter παρέχουν έντονη λάμψη στα καλλυντικά, αλλά καταργούνται σταδιακά λόγω του γεγονότος ότι ταξινομούνται ως μικροπλαστικά, καθώς συσσωρεύονται στο περιβάλλον και δεν μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα.

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ δημιουργήσαν βιοδιασπώμενα γκλίττερ χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων νανοκρυστάλλους κυτταρίνης

Κυτταρίνη
Η κυτταρίνη είναι ο πιο άφθονος πολυσακχαρίτης .
Τα κυτταρινούχα υλικά παρουσιάζουν κρυσταλλικά τμήματα που βρίσκονται στις ίνες κυτταρίνης σε διάφορες αναλογίες, ανάλογα με το φυτικό είδος, τις συνθήκες ανάπτυξης ή τον φυτικό ιστό.
Γι’ αυτόν τον λόγο, οι ιδιότητες των νανοκρυστάλλων κυτταρίνης εξαρτώνται από την
πηγή προέλευσης.
Βασικά, υπάρχουν δύο κύριες οικογένειες νανομεγέθους κυτταρίνης:
(i) Νανοκρύσταλλοι κυτταρίνης (cellulose nanocrystals – CNC)
(ii) Νανοΐνες κυτταρίνης (cellulose nanofibers – CNF)

Οι νανοκρύσταλλοι κυτταρίνης είναι ανανεώσιμα κολλοειδή σωματίδια ικανά να σχηματίζουν φωτονικά φιλμ με αυτοσυναρμολόγηση με εξάτμιση διαλύτη.
Αυτές οι υποσχόμενες χρωστικές είναι μια βιομηχανικά σχετική εναλλακτική λύση σε σχέση με τα σημερινά προϊόντα που είτε είναι μικρο ρυπαντικά (για παράδειγμα, μη βιοαποδομήσιμα μικροπλαστικά γκλίτερ) είτε βασίζονται σε καρκινογόνες, μη βιώσιμες συνθήκες ή παράγονται με εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας (για παράδειγμα, titania or mica).

Large-scale fabrication of structurally coloured cellulose nanocrystal films and effect pigments