Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Κάστανο : Ένα υποτιμημένο υποπροϊόν αλλά πολλά υποσχόμενο καλλυντικό συστατικό

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο mdpi./cosmetics δίνει, για πρώτη φορά, μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής του εκχυλίσματος κάστανου σε σκευάσματα περιποίησης δέρματος.

Στην παρούσα μελέτη, το εκχύλισμα του κάστανου χρησιμοποιήθηκε ως δραστικό συστατικό, σε διαφορετικές ποσότητες, σε τοπικές υδρογέλες.
Τα σκευάσματα χαρακτηρίστηκαν ως προς την περιεκτικότητα σε ολικές φαινολικές και φλαβονοειδή (TPC και TFC, αντίστοιχα), αντιοξειδωτική δράση (ικανότητα σάρωσης ριζών DPPH και αντιοξειδωτική ισχύ μείωσης του σιδήρου (FRAP)) και τεχνολογικές και μικροβιολογικές ιδιότητες.

Κατά τους ερευνητές , η χρήση του υλικών απο την καστανιά είναι πηγή φυτοχημικών με ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία σε σκευάσματα περιποίησης δέρματος συμβάλλει στην πρόοδο αυτής της βιομηχανίας και κατά συνέπεια στην περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα.
Ο αντίκτυπος της αξιοποίησης αυτού του υποπροϊόντος θα μπορούσε να είναι τεράστιος, λαμβάνοντας υπόψη την ευρεία γεωγραφική κατανομή αυτής της καλλιέργειας.

Απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για την αξιολόγηση της ασφάλειας των πηκτωμάτων, συμπεριλαμβανομένων μελετών in vitro, όπως η κυτταρική βιωσιμότητα και η κυτταροτοξικότητα σε διαφορετικές κυτταρικές σειρές δέρματος, καθώς και δοκιμές ευερεθιστότητας του δέρματος και των οφθαλμών. Ομοίως, πρέπει να διεξάγονται in vivo μελέτες, όπως δοκιμές επιθέματος και μελέτες ευαισθητοποίησης.

mdpi.com/journal/cosmetics
Castanea sativa Bur: An Undervalued By-Product but a Promising Cosmetic Ingredient