Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Κέντρο Γνώσης -Βιοχημεία αιθερίων ελαίων

Παράρτημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης “Κοσμητολογία ”

Περιεχόμενα

Ταξινόμηση Αρωματικών /Φαρμακευτικών φυτών

Βιοσύνθεση
 • Πτητικές Οργανικές ενώσεις
 • Χημειοταξινόμιση
Βιοχημεία αιθερίων ελαίων
 • Χημικές οικογένειες
 • Συνθεση αιθερίων ελαίων

Δευτερογενείς μεταβολίτες

 • Οξυγονωμένα Τερπένια
 • Αζωτούχες ενώσεις
 • Τερπενοειδή
 • Φαινολικές ενώσεις

Κατάλογοι

 • Δραστικά συστατικά ανα αιθέριο έλαιο
 • Προφίλ δραστικών συστατικών
 • Χημικες οικογένειες /κατηγορίες

Αποκτήστε πρόσβαση

Άμεση σύνδεση με τα περιεχόμενα της Βιβλιοθήκης Κοσμητολογίας