Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Κέντρο Γνώσης – Γήρανση

Παράρτημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης “Δέρμα”

Περιεχόμενα

Θεωρητικό μέρος

Θεωρίες Γήρανσης
  • Δερματική Γήρανση
  • Διαδικασία γήρανσης
Μορφές Γήρανσης
  • Ενδογενής Γήρανση
  • Εξωγενής Γήρανση

Εφαρμογές

Το πλαίσιο
  • Ευρωπαϊκά πρότυπα για αισθητικές εφαρμογές
  • Σύγχρονη θεραπευτική στην δερματική γήρανση
Μελέτες
  • Φωτογήρανση κλινικά ευρήματα
  • Ενδογενής γήρανση κλινικά ευρήματα

Λεξικό

Παρουσιάσεις
  • Εξωκυττάριο στρώμα
  • Οξειδωτικό στρες

Αποκτήστε πρόσβαση

Άμεση σύνδεση με τα περιεχόμενα του νέου επιμορφωτικού προγράμματος Πρότυπα Αισθητικών Εφαρμογών

Κλικ στα κεντρικά περιεχόμενα και εγγραφή