Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Καλλυντικά με βλαστικά κύτταρα :

Στην «γκρίζα» ζώνη αταξινόμητων προϊόντων

Μια έκθεση από το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ(Απρίλιος 2011) ,εξετάζει το νομικό πλαίσιο που ισχύει στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη και καταλήγει στο συμπέρασμα ,ότι χρειάζεται ειδική ρύθμιση για καλλυντικά με βλαστικά κύτταρα

Ορισμένα καλλυντικά περιέχουν βλαστικά εκχυλίσματα κυττάρων ή στοχεύουν να επηρεάσουν τα βλαστικά κύτταρα του δέρματος.
Το κεντρικό ερώτημα που αναζητήθηκε κατά την σύνταξη της έκθεσης , είναι κατά πόσο τα καλλυντικά που περιέχουν βλαστικά κύτταρα είναι επικίνδυνα ή όχι
Το συμπέρασμα της εργασίας ήταν ,πως οι κρέμες βλαστικών κυττάρων μπορεί να είναι επικίνδυνες και επομένως, θα πρέπει να ρυθμίζονται αυστηρά.
Ή έκθεση προσέγγισε το θέμα από πλευράς ταξινόμησης αυτών των προϊόντων με βάση το κανονιστικό πλαίσιο.
Το συμπέρασμα ήταν, πως αυτά τα προϊόντα βρίσκονται σε μια «γκρίζα» περιοχή μεταξύ φαρμάκων και καλλυντικών.
Ωστόσο , ενώ οι απαιτήσεις της νομοθεσίας είναι σαφείς σε σχέση με τα φάρμακα ,δεν ισχύει το ίδιο και για τα καλλυντικά.
Τα καλλυντικά ταξινομούνται ως τέτοια με βάσει τους ισχυρισμούς του παρασκευαστή τους
Οι συντάκτες της έκθεσης θεωρούν πολύ επιφανειακή αυτή την διαδικασία και προτείνουν την θέσπιση ειδικών κανόνων για καλλυντικά με ισχυρισμούς βλαστικών κυττάρων ,ενώ υποδεικνύουν σαν βάση προσέγγισης το ευρωπαϊκό κανονιστικό νομικό πλαίσιο