Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Καλλυντικά 2018:“Υποπτα” συστατικά & Δημόσια υγεία

Δανική μελέτη βρίσκει υψηλά επίπεδα PFAS στα καλλυντικά


Ορισμένες συγκεντρώσεις «υπερβαίνουν» το προσεχές όριο περιορισμού του REACH
Η δανική EPA (Environmental Protection Agency ) εχει βρει υψηλά επίπεδα υπερφθοροαλκυλικών ουσιών (PFAS) σε σχεδόν το ένα τρίτο των αναλυθέντων καλλυντικών προϊόντων.

Οι υπερφθοροαλκυλιωμένες ουσίες (PFAS) χρησιμοποιούνται ευρέως σε μια σειρά καταναλωτικά προϊόντα καθώς και τρόφιμα.
Ένα σημαντικό υποσύνολο αυτών είναι οι (υπερ)φθοριωμένες οργανικές επιφανειοδραστικές ουσίες, στις οποίες ανήκουν το σουλφονικό υπερφθοροοκτάνιο (PFOS) και το υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA).
Για αυτές τις επιφανειοδραστικές ιδιότητές τους, χρησιμοποιούνται σε ενυδατικές κρέμες ,σε σκιές ματιών και σε κρέμες ξυρίσματος.

Στην έρευνα της EPA εντοπίστηκαν υψηλά επίπεδα PFAS σε καλλυντικά προϊόντα .Επίπεδα που υπερβαίνουν το όριο περιορισμού του REACH που θα τεθεί σε ισχύ στις 4 Ιουλίου 2020 .

Δεν είναι σαφές αν τα parabens είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες

Η έκθεση των ανθρώπων σε μεμονωμένα parabens δεν φαίνεται να οδηγεί σε κίνδυνο, ωστόσο για την έκθεση σε πολλαπλές ουσίες χρειάζεται επιπρόσθετη έρευνα .
Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε το Ολλανδικό Εθνικό Ινστιτούτο για την Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον (RIVM), μετά από μια επισκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας για το θέμα .

Η RIVM συνιστά την επιπρόσθετη έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία και τον μηχανισμό δράσης αυτών των ουσιών και την ακριβέστερη εκτίμηση της έκθεσης.

Εξαιρετικά εξευγενισμένα ορυκτέλαια και καλλυντικά

Δεν είναι επικίνδυνα για την υγεία λέει το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνου (BfR)
Τα ορυκτέλαια κατηγορούνται συχνά ως επικίνδυνα για την υγεία και πολλές καταναλωτικές οργανώσεις τα κατατάσσουν χωρίς καμμία εξαίρεση στις αρνητικές λίστες καλλυντικών συστατικών.
Ωστόσο ,σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό καλλυντικών , τα ορυκτέλαια επιτρέπονται στα καλλυντικά κάτω από πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές περιλαμβάνουν:
α ) Να είναι γνωστό το πλήρες ιστορικό ραφιναρίσματός τους
β) Το αρχικό υλικό να μην έχει χαρακτηριστεί ως καρκινογόνο ή το απόσταγμα να δοκιμάστηκε με την μέθοδο (IP346).
Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνου (BfR), αξιολόγησε τους κινδύνους για την υγεία από την δερματική απορρόφηση ορυκτελαίων που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού καλλυντικών και κατέληξε στο συμπέρασμα πως αυτά είναι ασφαλή.

Ωστόσο εκτός από την πιθανή απορρόφηση μέσω του δέρματος, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η στοματική έκθεση, ειδικά για τα προϊόντα φροντίδας των χειλιών, τα οποία μπορούν επίσης να περιέχουν και ορυκτέλαια.

Χημικά σε καλλυντικά προκαλούν πρώιμη εφηβεία σε κορίτσια

Τα κορίτσια που εκτίθενται σε χημικές ουσίες που βρίσκονται συνήθως σε καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας ,ενδέχεται να μπουν στην εφηβεία νωρίτερα, σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας του Μπέρκλεϊ.
Πολλές μελέτες στο παρελθόν έχουν συνδέσει ορισμένα συστατικά καλλυντικών με την πρώιμη εφηβεία σε ζώα ,αυτή ωστόσο είναι η πρώτη που γίνεται σε ανθρώπους .
Τέτοια συστατικά αφορούν κυρίως:

Φθαλικές ενώσεις που απαντώνται σε αρώματα σαπούνια και σαμπουάν
Parabens που χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά
Φαινόλες , οι οποίες περιλαμβάνουν το triclosan, που χρησιμοποιείται ως αντισηπτικό , απολυμαντικό ή συντηρητικό