Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Καλλυντικά 2018: Δημόσιος διάλογος και κριτική

Αργή η πρόοδος της ΕΕ σε περιβαλλοντικά θέματα

Απαιτούνται περισσότερες δράσεις σε θέματα που αφορούν συστατικά nano και ενδοκρινικούς διαταράκτες ..

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (7EAP), μη κυβερνητικές οργανώσεις άσκησαν κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή , για το τρόπο υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος
στόχος του οποίου είναι , να αναγνωριστούν και καταγραφούν όλα τα συστατικά υψηλής ανησυχίας “SVHC”, όχι μόνο σε καταλόγους των κρατών μελών αλλά και σε αυτούς των υποψηφίων χωρών .

Στο πλαίσιο αυτό , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί για ουσιαστική πρόοδο στους εξής τομείς :
Αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία από έκθεση σε κοκτέιλ χημικών συστατικών
Ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με ενδοκρινικούς διαταρακτες
Εξειδίκευση νομοθετικού πλαισίου για τα νανοϋλικά

Σε σχέση με τους παραπάνω στόχους, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ομάδες καταναλωτών επικρίνουν την «μη ικανοποιητική» πρόοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εφαρμογή των πολιτικών του 7EAP.

Η διγλωσσία της ΕΕ για τα επικίνδυνα χημικά

Το χρώμιο είναι πιθανό να επαναχρησιμοποιηθεί στην Ευρώπη παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίστηκε «απαγορευμένο» από τον κανονισμό REACH μόλις τον προηγούμενο χρόνο.

Το χρώμιο VI χρησιμοποιείται ευρέως ως γυαλιστερή μεταλλική επένδυση για συσκευασίες καλλυντικών (κυρίως σε κραγιόν) , κοσμήματα και εξαρτήματα αυτοκινήτων.
Χωρίς ασφαλές επίπεδο έκθεσης, χαρακτηρίστηκε καρκινογόνο και απαγορεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2017.
Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά να εγκριθεί σχέδιο κανονισμού της που θα επιτρέπει την χρήση του χρωμίου VI στην Ευρώπη μέχρι το 2029.

Το REACH υποτίθεται ότι είναι το πιο αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο που υπάρχει στον κόσμο,. απαγορεύοντας επιβλαβείς ουσίες και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη ασφαλέστερων εναλλακτικών λύσεων.
Ωστόσο, σύμφωνα με το European Environmental Bureau (EEB) , όσες χημικές εταιρείες υπέβαλαν ενστάσεις για χημικά τους που απαγορεύτηκαν , δικαιώθηκαν …
Από τις 43 επικίνδυνες χημικές ουσίες που υποτίθεται ότι απαγορεύονται στην ΕΕ, μόνο οι 19 δεν χρησιμοποιούνται πλέον.

Το EEB κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σταδιακή απορρύθμιση των κανονισμών που η ίδια έχει δημιουργήσει λόγω του ανταγωνισμού στον τομέα αυτό με την Κίνα.

Αξιολογήσεις συστατικών καλλυντικών & Αξιοπιστία

Μη κυβερνητική οργάνωση θεωρεί πως οι αξιολογήσεις των συστατικών που γίνονται από εμπειρογνώμονες είναι ανεπαρκείς

Στις ΗΠΑ , μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων που απαρτίζει το CIR (The Cosmetic Ingredient Review), πραγματοποιεί τακτικές ανασκοπήσεις των δεδομένων της ασφάλειας των συστατικών καλλυντικών .
Το CIR έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της αμερικανικής βιομηχανίας καλλυντικών αλλά και με την υποστήριξη του FDA και της αμερικανικής ομοσπονδίας καταναλωτών
Απαρτίζεται από ομάδα επιστημόνων και ο ρόλος της είναι να ελέγχει την ασφάλεια των συστατικών καλλυντικών.
Παρόλο που χρηματοδοτείται από την βιομηχανία καλλυντικών, το CIR ισχυρίζεται πως λειτουργεί ανεξάρτητα από αυτή , μέσα από τον δικό του εσωτερικό κανονισμό ενώ η διαδικασία ελέγχου γίνεται με ένα διαφανή , αμερόληπτο και εξειδικευμένος τρόπο.

Ωστόσο, μια πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση από την μη Κυβερνητική Οργάνωση WVE ( Women’s Voices for the Earth ) ,είναι κυριολεκτικά καταπέλτης κατά του CIR. Συγκεκριμένα η έκθεση το κατηγορεί για :

α) Σύγκρουση συμφερόντων, καθώς χρηματοδοτείται από την βιομηχανία καλλυντικών
β ) Αξιολογήσεις συστατικών ως ασφαλή παρ όλο που αυτά συνδέονται με δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, συμπεριλαμβανομένων των αλλεργιών, της διαταραχής των ορμονών και του καρκίνου.
γ)Οι αξιολογήσεις του δεν λαμβάνουν υπόψη τους σημαντικές παραμέτρους όπως είναι οι ενδεχόμενες επιπτώσεις για τους εργαζόμενους στην βιομηχανία καθώς και το περιβάλλον.
δ )Υπάρχουν κενά δεδομένων σε πολλές από τις αξιολογήσεις γεγονός που είναι ισοδύναμο με έλλειψη αξιολόγησης των επιπτώσεων στην υγεία Και δίνει για το λόγο αυτό συγκεκριμένα
παραδείγματα των συντηρητικών quaternium-15, DMDM ​​υδαντοϊνης, ως χημικών ουσιών τα οποία κρίθηκαν ασφαλή για χρήση από το CIR χωρίς όμως επαρκή στοιχεία για να τεκμηριώνουν ότι δεν ήταν καρκινογόνα.

Αντιδρώντας σε αυτές τις κατηγορίες το CIR , υπερασπίστηκε κατά αρχήν την ανεξαρτησία του και την επιστημονική του ακεραιότητα.

Από την πλευρά της βιομηχανίας καλλυντικών, εκπρόσωπός της επισημαίνει πως τα μέλη της δεν εξετάζουν μόνο τα ευρήματα του CIR κατά την αξιολόγηση της ασφάλειας των συστατικών, αλλά χρησιμοποιούν επίσης «τις ίδιες επιστημονικές προσεγγίσεις» με ρυθμιστικούς οργανισμούς όπως το FDA και το EPA.