Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

“Καλλυντικό απαλλαγμένο από”… Ισχυρισμοί & Δεοντολογία

Απόσπασμα από την κεντρική βιβλιοθήκη Κοσμητολογίας

Το νομικό πλαίσιο για τους διαφημιστικούς ισχυρισμούς

Οι εθνικές πολιτικές
Η Γαλλική Εθνική Υπηρεσία για την Ασφάλεια Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (ANSM), υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού DGCCRF, για διαμόρφωση κοινών συστάσεων για ισχυρισμούς για καλλυντικά προϊόντα.

Οι συστάσεις εστιάζονται σε ισχυρισμούς σχετικά με την απουσία διαφόρων ουσιών στη σύνθεση καλλυντικών προϊόντων.
Οι ισχυρισμοί είναι δηλώσεις που μπορούν να εμφανίζονται υπό τη μορφή κειμένου, εικόνας ή συμβόλου στην ετικέτα ή τη συσκευασία ενός προϊόντος.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν ερωτήματα και παρανοήσεις ως προς το εύρος των ισχυρισμών ,tο ANSM δημοσίευσε καθοδηγητικό έγγραφο που παρουσιάζει πολλά παραδείγματα αξιώσεων που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές και εξηγεί τις υπάρχουσες εξαιρέσεις .

Δεν επιτρέπεται η έκφραση απαλλαγμένο από .. για απαγορευμένα ήδη συστατικά ή για χαρακτηριστικά που απαιτούνται ήδη από τον κανονισμό (όπως «δεν έχουν δοκιμαστεί σε ζώα») .

Δεν επιτρέπονται ισχυρισμοί που δεν μπορούν να επαληθευθούν
(όπως «απαλλαγμένο από ενδοκρινικούς διαταράκτες» »,« απαλλαγμένο από αλλεργιογόνα »και άλλα ).

Iσχυρισμοί “απαλλαγμένοι από [όνομα ουσίας]” για ελεγχόμενες ή εγκεκριμένες ουσίες, αλλά οι οποίες είναι αμφιλεγόμενες, θα πρέπει να αποφεύγονται, εάν η απουσία αυτών των ουσιών είναι σαφώς αναγνωρίσιμη, ανατρέχοντας στον κατάλογο INCI.
Αυτοί οι ισχυρισμοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους καταναλωτές να στραφούν σε άλλα προϊόντα που είναι λιγότερο κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση (π.χ. «απαλλαγμένο από τρικλοζάνη», «απαλλαγμένο από παραφίνη», «απαλλαγμένο από θειικό νάτριο » – ουσίες που μπορούν να αναγνωριστούν με το όνομα INCI).

Ισχυρισμοί που σχετίζονται με μια χημική οικογένεια ουσιών, ορισμένες από τις οποίες απαγορεύονται και άλλες επιτρέπονται, δεν επιτρέπονται έτσι ώστε να μην δημιουργούν αβάσιμους φόβους ή σύγχυση στους καταναλωτές (π.χ. ”, ” χωρίς νανοϋλικά ” και άλλα).

Directorate-General for Competition, Consumption and the Suppression of Fraud (DGCCRF)
Allégations “sans” dans les produits cosmétiques : précisions des autorités de contrôle
16/04/2020