Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Καμπάνια διαμαρτυρίας για τα πειράματα στα ζώα

Η φιλοζωική οργάνωση Cruelty Free International κατηγορεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων ECHA , πως παραβιάζει την νομοθεσία επιτρέποντας να συνεχίζονται οι δοκιμές στα ζώα .
Η Cruelty Free . καλεί εταιρείες καλλυντικών και πολίτες να υπογράψουν την αναφορά της σύμφωνα με τη οποία ο ECHA παραβιάζει το κανονισμό για τα καλλυντικά με το να επιτρέπει δοκιμές σε ζώα για ουσίες που χρησιμοποιούνται κυρίως ή αποκλειστικά στα καλλυντικά.
Αναφέρει δε ως παράδειγμα αυτών των παραβιάσεων τις πρόσφατες δοκιμές σε ζώα που πραγματοποιούνται για το Octocrylene (κοινό φίλτρο UV που χρησιμοποιείται στα καλλυντικά) και το Triclosan (ένα συντηρητικό που χρησιμοποιείται στα καλλυντικά).

Η διαμαρτυρία της Cruelty Free βασίζεται στο γεγονός , ότι ενώ ο Κανονισμός περί καλλυντικών προβλέπει την συνολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για τα καλλυντικά προϊόντα και τις πρώτες ύλες τους , ο Κανονισμός REACH από την άλλη , επιτρέπει δοκιμές σε ζώα για ορισμένα χημικά προϊόντα, μερικά από τα οποία χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες καλλυντικών ….
Ο ECHA, μάλιστα που εποπτεύει τον Κανονισμό REACH διευκρινίζει (;) μεταξύ άλλων. πως ουσίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε καλλυντικά , απαγορεύονται οι δοκιμές σε ζώα , εκτός αν απαιτείται δοκιμή για να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι από την έκθεση των εργαζομένων, σύμφωνα με τον κανονισμό REACH.

“Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι ότι ο ECHA, υπονομεύει τις απαγορεύσεις δοκιμών σε ζώα για τα καλλυντικά με αυτόν τον τρόπο” αναφέρει σε δελτίο τύπου της η Cruelty Free.

Καλούμε τους καταναλωτές που έχουν ευαισθησία στην ευημερία των ζώων και όλες τις εταιρείες καλλυντικών που δεν χρησιμοποιούν στα πειράματά τους ζώα , να συμμετάσχουν σε αυτόν τον σημαντικό αγώνα”.