Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Καροτενοειδή και δέρμα

Μια ανασκόπηση των κλινικών στοιχείων για τον ρόλο της κατανάλωσης καροτενοειδών στην προστασία του δέρματος .

Η ανασκόπηση περιλαμβάνει κλινικές μελέτες που δημοσιεύτηκαν τα προηγούμενα πενήντα χρόνια και αφορούν τα οφέλη προστασίας των καροτινοειδών στην ηλιακή ακτινοβολία .

Τα καροτενοειδή είναι φυσικές χρωστικές ουσίες που δίνουν σε μερικά φρούτα και λαχανικά την φωτεινή εμφάνισή τους.
 τον άνθρωπο, τα καροτενοειδή (κυρίως το β καροτένιο, το πιο άφθονο καροτένιο στις τροφές) έχουν δράση παρόμοια με την βιταμίνη Α, δηλαδή μπορούν να μετατραπούν σε ρετινάλη, και έχουν επίσης αντιοξειδωτική δράση.
 Περισσότερα από τα πάνω επτακόσια γνωστά καροτενοειδή βρίσκονται σε φύλλα, λουλούδια, και φρούτα των διαφόρων φυτών .
 Εξήντα από αυτά τα καροτενοειδή είναι συνήθως παρόντα στην ανθρώπινη διατροφή, και είκοσι μπορούν να ανιχνευθούν στο αίμα και τους ιστούς του ανθρώπου .
 Ωστόσο, μόνο έξι καροτενοειδή, δηλαδή α- και β-καροτένιο, β-κρυπτοξανθίνη, λουτεΐνη, λυκοπένιο, και ζεαξανθίνη, είναι ανιχνεύσιμα σε σημαντικές ποσότητες .

Σύμφωνα με το άρθρο περίληψη της πρόσφατης ανασκόπησης , πολύ καλή τεκμηρίωση για τα καροτενοειδή, αφορά , α-καροτένιο, β-καροτένιο, λουτεΐνη, ζεαξανθίνη, ασταξανθίνη και λυκοπένιο.
Αυτά τα συστατικά έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ κατάλληλα για την ενίσχυση και την αντίσταση του δέρματος έναντι του ερυθήματος που προκαλείται από την UVB.
Πολλές δημοσιευμένες κλινικές μελέτες έχουν επικεντρωθεί στο ερύθημα ως η κύρια κλινική μέτρηση για να δείξει προστασία έναντι της ακτινοβολίας UVB.

Ωστόσο, οι συγγραφείς σημειώνουν , ότι το ερύθημα μπορεί να μην είναι το πιο ακριβές τελικό σημείο για την επικύρωση της φωτοπροστασίας.
Πιο πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι τα συμπληρώματα καροτενοειδών σταματούν επίσης την προκαλούμενη από UVA χρωματισμό και αναστέλλουν τους μοριακούς δείκτες οξειδωτικού στρες

Παρόλο που οι ρυθμιστικές αρχές, όπως η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), ζητούν απο τα συμπληρώματα διατροφής, τα οποία υποστηρίζουν φωτοπροστατευτική αποτελεσματικότητα, να παρουσιάζουν στοιχεία για την μείωση του ερυθήματος, οι συγγραφείς υπογραμμίζουν ότι αυτό πιθανότατα οδήγησε σε υποεκτίμηση των καροτενοειδών κατά τη φωτοπροστασία.
Η κατανάλωση συμπληρωμάτων πολλαπλών καροτενίων μπορεί να παρέχει παρεπόμενη φωτοπροστασία με μια πιο ομοιόμορφη κάλυψη σε όλη τη συνολική επιφάνεια του σώματος και θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει στη διατήρηση του δέρματος με καλή εμφάνιση.

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα , ότι δεδομένης της δυνατότητας να δράσουν ως αντιοξειδωτικά, οι μελλοντικοί τομείς έρευνας για τα καροτενοειδή ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση τους για την προστασία του ανθρώπινου δέρματος από μήκη κύματος που δεν είναι υπεριώδεις ακτινοβολίες, όπως η ακτινοβολία κοντά στην υπέρυθρη ακτινοβολία και το ορατό φως, καθώς και άλλες περιβαλλοντικές απειλές όπως οι ατμοσφαιρικοί ρύποι

Onlinelibrary.wiley.com -Role of ingestible carotenoids in skin protection: A review of clinical evidence

Κέντρο Γνώσης

Aesthetics.gr-Organics -Διατροφικά Καλλυντικά