Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Κατάργηση δασμών μεταξύ Ε.Ε και Ιαπωνίας

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας άρχισε να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Με την συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που υπεγράφη μεταξύ της Ιαπωνίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης , καταργούνται ουσιαστικά όλοι οι δασμοί μεταξύ της ασιατικής χώρας και του ευρωπαϊκού εμπορικού μπλοκ, οι οποίοι μαζί αποτελούν το ένα τρίτο της παγκόσμιας οικονομίας και αναμένεται να ενισχύσουν τις εξαγωγές και για τις δύο πλευρές.

Σε δελτίο τύπου της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει, πως η εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία καταργεί τα εμπόδια διακίνησης εμπορίου και υπηρεσιών και μας βοηθά να διαμορφώσουμε παγκόσμιους εμπορικούς κανόνες σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα και τις κοινές μας αξίες.
Παράλληλα στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι δύο από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου απορρίπτουν τον προστατευτισμό
Το ιστορικό της συμφωνίας
Το 2013 οι κυβερνήσεις της ΕΕ ανέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία.
Στις 8 Δεκεμβρίου 2017 ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη συγκατάθεσή του τον Δεκέμβριο του 2018, ανοίγοντας το δρόμο για τη σύναψη και την έναρξη ισχύος της εμπορικής συμφωνίας.
Από την 1η Φεβρουαρίου, ένα μεγάλο μέρος μιας άλλης συμφωνίας – η συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας – εφαρμόζεται επίσης σε προσωρινή βάση.

Η συμφωνία έχει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων του Brexit και του προστατευτισμού του Trump