Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

1)Οίκημα :
– Να διαθέτει Οικοδομική Άδεια, και να είναι μόνιμης κατασκευής.
– Απαγορεύονται κατασκευές από πρόχειρα υλικά (ξύλο, λαμαρίνες κ.λ.π.)
– Απαγορεύεται η επικοινωνία με κατοικίες ή άλλα καταστήματα και κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών. Απαγορεύεται να λειτουργούν σε υπόγειους χώρους και σε ορόφους πολυκατοικιών που έχουν διαμερίσματα κατοικιών. εκτός εάν είναι χώροι κυρίας χρήσης προοριζόμενοι για κατάστημα (Βεβαίωση Πολεοδομίας)
– Επιτρέπεται η χρήση ανοικτών εξωστών (πατάρια ) εφόσον είναι πολεοδομικά νόμιμα.
– Επιτρέπεται η χρήση υπογείων για βοηθητικούς χώρους( αποθήκη, αποχωρητήριο).
2) Εμβαδόν :

Κουρείο: Ελάχιστο εμβαδόν 8 τ..μ, για (1) θέση και 12 τ..μ.. για (2) θέσεις. Για κάθε επιπλέον θέση 3 τ.μ. ανά κάθισμα.
Κομμωτήριο: Ελάχιστο εμβαδόν 8 τ..μ, για (1) θέση και 12 τ..μ.. για (2) θέσεις. Για κάθε επιπλέον θέση 3 τ.μ. ανά κάθισμα.
Κατάστημα περιποίησης χεριών ποδιών: Ελάχιστο εμβαδόν 15 τ.μ, με ελάχιστο χώρο εργασίας τα 4 τ. μ. ανά θέση και απόσταση 1 μέτρο τουλάχιστον. Πρέπει να υπάρχει χώρος αναμονής έτσι ώστε να παρεμποδίζεται οπτική επαφή με τον χώρο παροχής των υπηρεσιών περιποίησης. Σε περίπτωση μικτών καταστημάτων (πλην Κομμωτηρίων-Κουρείων) τότε απαιτούνται 4 τ.μ. ανά θέση εργασίας, σε μόνιμα διαχωρισμένο χώρο από το υπόλοιπο κατάστημα. Οι χώροι υγιεινής και ο χώρος απολύμανσης θα προορίζονται μόνο για το εν λόγω κατάστημα.
Κατάστημα Δερματοστιξίας: Ελάχιστο εμβαδόν 15 τμ για κάθε θέση εργασίας και 10 τμ για κάθε επιπλέον θέση εργασίας
Οι χώροι της κάθε θέσης εργασίας πρέπει να είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και να χωρίζονται μεταξύ τους με κατάλληλο χώρισμα (τοίχο ή άλλη στέρεη κατασκευή) μέχρι ύψους 2 μέτρων τουλάχιστον.
Σε περίπτωση που ο χώρος εργασίας με περισσότερες από μία θέσεις είναι ενιαίος, η κάθε μια θέση εργασίας θα απομονώνεται από τις άλλες με ειδική συρό
μενη κατασκευή.
Ο χώρος αναμονής πελατών είναι υποχρεωτικός για τα εργαστήρια δερματοστιξίας, θα έχει εμβαδόν τουλάχιστον 10 τ.μ., και θα είναι τελείως απομονωμένος από τον χώρο εργασίας με τοίχο. Ο χώρος αυτός θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αναμονή των πελατών και των συνοδών τους.
3)Υψος :
Το προβλεπόμενο από το Γ.Ο.Κ. και όχι μικρότερο από 2,50 μ. και για παραδοσιακούς οικισμούς τα 2,20 μ.
4) Οροφή :
Λείες επιφάνειες, χωρίς ρωγμές, οπές. Απαραίτητη η ψευδοροφή στα κεραμοσκεπή κτίρια και σε όσα έχουν οροφή ξύλινη και κατοικείται ο υπερκείμενος όροφος.
5) Τοίχοι:
Λείες επιφάνειες και μέχρι ύψος 2μ. αδιαπότιστες.
6) Δάπεδο :
Λείο και αδιαπότιστο.
7) Αερισμός :
Πλήρης φυσικός και τεχνητός, με εγκατάσταση τεχνητού εξαερισμού για τον χώρο που διενεργούνται οι τεχνικές εργασίες (βαφή, περμανάντ, κ. α), εφόσον αυτός είναι ιδιαίτερος ή για ολόκληρο τον όγκο του καταστήματος στην αντίθετη περίπτωση.
8) Φωτισμός :
Πλήρης φυσικός ή τεχνητός
9) Υδρευση :
Από εγκεκριμένο δίκτυο ύδρευσης.
10) Αποχέτευση :
Σε δίκτυο αποχέτευσης ή σε ιδιωτικό σύστημα (απορροφητικό βόθρο, στεγανή δεξαμενή).
11) Λουτήρες :
Εφόσον είναι σταθερά στερεωμένοι στους τοίχους ή κοντά σε αυτούς, οι τοίχοι πρέπει να είναι επενδυμένοι με υλικό λείο και αδιαπότιστο (πλακάκια, φύλλο σκληρού πλαστικού).
12) Εργαλεία  /Εξοπλισμός :
Τα εργαλεία θα αποστειρώνονται μετά από κάθε χρήση σε ειδικό κλίβανο ή θα είναι μιας χρήσης και θα τοποθετούνται εντός κλειστών προθηκών. Όσα σκεύη ή εργαλεία δεν μπορούν να αποστειρωθούν, θα καθαρίζονται με απορρυπαντικό και νερό και στην συνέχεια θα απολυμαίνονται με προϊόντα εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. Επίσης τα χρησιμοποιούμενα υλικά περιποίησης (βαφές, κρέμες, βερνίκια νυχιών) πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. Για κάθε πελάτη θα χρησιμοποιείται καθαρή πετσέτα ή πετσέτα μιας χρήσης. Οι καθαρές πετσέτες θα φυλάσσονται εντός κλειστών προθηκών και σε διαφορετικό χώρο από τις ακάθαρτες.
13) Κιβώτιο  Α΄ Βοηθειών :
Εφοδιασμένο με τον απαραίτητο εξοπλισμό και υλικό για την παροχή Α΄ Βοηθειών.
14) Αποχωρητήρια :
Ένα αποχωρητήριο για τους πελάτες και ένα (1) για το προσωπικό εφόσον απασχολούνται στο κατάστημα από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) άτομα.
Σε περίπτωση συστέγασης Κουρείου-Κομμωτηρίου πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερα αποχωρητήρια κατά φύλο (αντρών – γυναικών).
Τα αποχωρητήρια θα βρίσκονται εντός του καταστήματος ή σε συνέχεια με αυτό σε κατάλληλη θέση η οποία θα βρίσκεται πλησιέστερα στο κατάστημα από κάθε άλλο χώρο (κατάστημα, κατοικία).
Θα διαθέτουν θάλαμο, προθάλαμο με νιπτήρα – σαπούνι -χειροπετσέτες ή συσκευή θερμού αέρα – κρεμάστρα, με τοίχους μόνιμης κατασκευής (ξυλοκατασκευές δεν επιτρέπονται), πλακάκια στους τοίχους μέχρι ύψος 1,80μ. και στους δυο χώρους, με φυσικό ή τεχνικό αερισμό, Ελάχιστο εμβαδόν 2,50τ.μ.(ύψος 2,10 μ, πλάτος 1 μ. και μήκος 2,50 ( 1,20 μ. μήκος αποχωρητηρίου συν 0,10 μ. μεσότοιχος συν 1,20μ μήκος προθαλάμου).
15)Αποδυτήρια :
Εφόσον απασχολούνται πάνω από 5 άτομα προσωπικό ανά βάρδια, πρέπει να διαθέτουν ξεχωριστά αποδυτήρια ανδρών και γυναικών, όταν εργάζονται ταυτόχρονα άντρες και γυναίκες.
Ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης δεν είναι προσωπικό και επομένως δεν προσμετρώνται στον αριθμό των απασχολούμενων κατά βάρδια ατόμων.
Ο διαχωρισμός των αποδυτηρίων μεταξύ ανδρών και γυναικών δε θα αποτελεί σε καμία περίπτωση κριτήριο για την επιλογή ατόμων του ενός ή του άλλου φύλου
κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού
16) Προσωπικό :
Οι απασχολούμενοι στο κατάστημα θα είναι υγιείς και θα διαθέτουν βιβλιάριο υγείας.