Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Κινεζική βοτανοθεραπεία για την ανακούφιση πόνων της περιόδου

Μια συστηματική ανασκόπηση Cochrane  απο  39 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών (στις οποίες συμμετείχαν 3.475 γυναίκες), διαπίστωσε ότι η κινεζική βοτανοθεραπεία δείχνει πολλά υποσχόμενα οφέλη για τον πόνο της περιόδου , οδηγώντας σε σημαντικές βελτιώσεις στην ανακούφιση από τον πόνο και τα συνολικά συμπτώματα σε σύγκριση με  συμβατικά  φάρμακα.
Επι πλέον ,η  κινεζική βοτανοθεραπεία  οδήγησε  σε καλύτερη ανακούφιση  σε σύγκριση με τον  βελονισμό .

Η συμβατική θεραπεία για την πρωτοπαθή δυσμηνόρροια έχει ποσοστό αποτυχίας 20% έως 25% και μπορεί να αντενδείκνυται ή να μην γίνεται ανεκτή από ορισμένες γυναίκες. Η κινεζική βοτανοθεραπεία μπορεί να είναι μια κατάλληλη εναλλακτική λύση.

Η κινεζική βοτανοθεραπεία χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες στην Κίνα και σήμερα εφαρμόζεται σε δημόσια νοσοκομεία της Κίνας για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς δυσμηνόρροιας.
Η ανασκόπηση βρήκε πολλά υποσχόμενα στοιχεία για τη χρήση κινεζικής βοτανοθεραπείας στη μείωση του πόνου της περιόδου στη θεραπεία της πρωτοπαθούς δυσμηνόρροιας, σε σύγκριση με τη συμβατική ιατρική . .

Στόχοι της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της κινεζικής βοτανοθεραπείας για την πρωτοπαθή δυσμηνόρροια.

Οι αυτοσχεδιασμένες κινεζικές συνθέσεις βοτάνων οδήγησαν σε σημαντικές βελτιώσεις στην ανακούφιση από τον πόνο, τα γενικά συμπτώματα και τη χρήση πρόσθετων φαρμάκων μετά από έως και τρεις μήνες παρακολούθησης σε σύγκριση με τα κοινώς χρησιμοποιούμενα κινεζικά φυτικά προϊόντα υγείας. Η κινεζική βοτανοθεραπεία οδήγησε επίσης σε καλύτερη ανακούφιση από τον πόνο από τον βελονισμό και τη συμπίεση θερμότητας

Σύμφωνα με τους συγγραφείς , η ανασκόπηση βρήκε πολλά υποσχόμενα στοιχεία που υποστηρίζουν τη χρήση κινεζικής βοτανοθεραπείας για την πρωτοπαθή δυσμηνόρροια. Ωστόσο, τα αποτελέσματα περιορίζονται από την κακή μεθοδολογική ποιότητα των δοκιμών που περιλαμβάνονται.

wellness evidence [Chinese Herbal Medicine Useful in Relieving Menstrual Pain