Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Κινητές εφαρμογές σχετιζόμενες με δερματικές παθήσεις

Έρευνα δείχνει , πως το ένα τρίτο των εφαρμογών για την αντιμετώπιση του εκζέματος, παρέχει πληροφορίες που δεν συμφωνούν με τα διεθνή πρότυπα .

Ο τομέας των εφαρμογών για την υγεία , έχει μεγάλες δυνατότητες να οδηγήσει σε καλύτερη φροντίδα των ασθενών και αυτοδιαχείριση καταστάσεων όπως το έκζεμα , υπό τον όρο ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας πληροφόρησης ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα”

Μια ερευνητική ομάδα με επικεφαλής το NTU της Σιγκαπούρης διαπίστωσε πως το 34% των κινητών εφαρμογών που δίνει πληροφορίες για το έκζεμα ,αυτές δεν ακολουθούν τις διεθνείς οδηγίες διαχείρισης της νόσου .

Ενώ πολλές από τις εφαρμογές που μελετήθηκαν είχαν χαρακτηριστικά όπως πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες θεραπείες και μια λειτουργία παρακολούθησης ασθενειών, οι ερευνητές διαπίστωσαν μια τεράστια διακύμανση στην ποιότητα των διαθέσιμων εφαρμογών παγκοσμίως.

Το πιο ανησυχητικό , καμία από τις εφαρμογές δεν πληρούσε το σύνολο των κριτηρίων για εκπαιδευτικές πληροφορίες, τις λειτουργίες παρακολούθησης ή τις αρχές πληροφόρησης για την υγεία, σύμφωνα με τις διεθνείς συστάσεις για τη διαχείριση του εκζέματος.

Η μελέτη, υπογραμμίζει την ανάγκη μηχανισμών και οδηγιών για την εξασφάλιση της ποιότητας των εφαρμογών και την καθοδήγηση της εξατομικευμένης επιλογής για τους ασθενείς, τους φροντιστές και τους γιατρούς.

“Οι προγραμματιστές εφαρμογών θα πρέπει να επισημαίνουν με σαφήνεια τις πηγές των πληροφοριών τους και θα πρέπει να κάνουν χρήση των υφιστάμενων πόρων.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εφαρμογές θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αυτοδιαχείριση των δερματικών παθήσεων, αλλά θα πρέπει να έχουμε υψηλά πρότυπα για όλες τις εφαρμογές για την υγεία ».

Υπάρχει μια τεράστια έκρηξη στον αριθμό των δερματολογικών εφαρμογών που είναι διαθέσιμες στο κοινό, και εδώ ελλοχεύει ο κίνδυνος ότι μερικοί θα είναι ανακριβείς και ακόμη και ανασφαλείς.
Παρόμοιες ανησυχίες έχουν προκύψει στο παρελθόν σχετικά με τις εφαρμογές καρκίνου του δέρματος.

Οι εφαρμογές smartphone έχουν αναδειχθεί ως μια νέα προσέγγιση για την υποστήριξη της αυτοδιαχείρισης καταστάσεων υγείας που απαιτούν μακροχρόνια φροντίδα, όπως το έκζεμα.
Η έρευνά μας δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη διακύμανση στην ποιότητα των εφαρμογών. .
Ενώ οι εκτιμώμενες εφαρμογές αυτοελέγχου για έκζεμα είχαν ελλείψεις, ορισμένες εφαρμογές παρείχαν κατάλληλες λειτουργίες με ακριβή πληροφόρηση και πλήρη παρακολούθηση των παραγόντων που σχετίζονταν με το έκζεμα “