Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Κιρκαδικός ρυθμός και ανθρώπινη επιδερμίδα

Ο κιρκαδικός ρυθμός στην ανθρώπινη επιδερμίδα προσδιορίστηκε μέσω βιολογικών δεικτών

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ακούσει για τον κιρκαδικό ρυθμό – το εσωτερικό ρολόι που ρυθμίζει την υπνηλία και την αφύπνιση. Σε γενικές γραμμές ταλαντώνεται σε περίοδο περίπου 24 ωρών.
Ερευνητές μελετούν το κιρκαδικό ρολόι επειδή ορισμένα φάρμακα λειτουργούν καλύτερα ή χειρότερα σε διαφορετικά μέρη του κύκλου. Έχει επίσης βρεθεί ότι υπάρχουν βέλτιστοι χρόνοι κατά τη διάρκεια του κύκλου για τη διεξαγωγή χειρουργικών επεμβάσεων.

Σε μια νέα μελέτη , μια ομάδα Αμερικανών ερευνητών έχει εντοπίσει κιρκαδικές μορφές ρυθμού στο ανθρώπινο δέρμα που βασίζονται σε γενετικούς βιοδείκτες.
Οι ερευνητές βρήκαν τρόπο να παρακολουθήσουν τον κιρκαδικό ρυθμό στους ανθρώπους λαμβάνοντας δείγματα δέρματος κάθε λίγες ώρες και εξετάζοντας δείκτες γονιδιακής έκφρασης.
Στην εργασία τους , η ομάδα περιγράφει πώς έλαβαν δείγματα δέρματος από πολλούς εθελοντές και τι ανακάλυψαν μετά τη διεξαγωγή μιας γενετικής ανάλυσης.
Για να διαπιστωθεί εάν το δέρμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να χαρτογραφηθεί ο κιρκαδικός ρυθμός ενός δεδομένου ατόμου, οι ερευνητές συνέλεξαν δείγματα δέρματος κάθε έξι ώρες από 19 εθελοντές σε διάστημα 24 ωρών. Κάθε ένα από τα δείγματα δοκιμάστηκε για δείκτες γονιδιακής έκφρασης. Βρέθηκαν 110 γονίδια των οποίων η έκφραση ποικίλλει σε ρυθμικά μοντέλα καθ ‘όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σημείωσαν ότι τα μοτίβα ρυθμού ακολούθησαν μια διτροπική κατανομή όπου οι κορυφές εμφανίστηκαν το πρωί και το βράδυ.
Στη συνέχεια  συνέλεξαν δείγματα δέρματος από 219 εθελοντές μία φορά σε τυχαία σημεία σε μια δεδομένη ημέρα. Συγκρίνοντας τις εκφράσεις γονιδίων των νέων δειγμάτων με αυτά που είχαν μελετήσει νωρίτερα βρήκαν μια συσχέτιση μεταξύ των δύο ομάδων.

Οι ερευνητές λένε ότι τα ευρήματά τους δείχνουν ότι η δειγματοληψία του δέρματος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη βιολογικών δεικτών για τη χαρτογράφηση του κιρκαδικού ρολογιού σε  ανθρώπους .