Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Κλασματικός μικροβελονισμός για θεραπεία ουλών

Η τεχνολογία του μικροβελονισμού (microneedling) δείχνει ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση ουλών που προήλθαν από ακμή .
Τα παραπάνω επιβεβαιώνει και μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Αύγουστο στο Journal Of Clinical and Aesthetic Dermatology.

Η αντιμετώπιση ουλών ακμής παραμένει μια θεραπευτική πρόκληση.
Επιθετικές θεραπείες, όπως χειρουργικό λέιζερ διοξειδίου του άνθρακα και βαθιά χημικά πίλινγκ , αποφέρουν σημαντική βελτίωση, αλλά σχετίζονται με μεγάλο χρόνο ανάρρωσης , και με κίνδυνο διαταραχών μελάγχρωσης, ειδικά σε ασθενείς με υψηλότερους τύπους δέρματος της κλίμακας Fitzpatrick.

Τα μη χειρουργικά λέιζερ και η μικροδερμοαπόξεση σχετίζονται με πολύ λιγότερο χρόνο ανάρρωσης , δεν επιτυγχάνουν ωστόσο τα ίδια επίπεδα αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Τα πρόσφατα χρόνια, κλασματικές τεχνολογίες λειζερ αλλά και microneedling έχουν δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα ειδικότερα στην ενεργοποίηση νέου κολλαγόνου και ελαστίνης.
Αυτο επιβεβαιώνει και μια πρόσφατη ανασκόπηση μελετών που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, αν και οι περισσότερες κλινικές μελέτες που αναλύθηκαν ήταν ποικίλες στη δομή, υπήρχαν αποδεκτές ενδείξεις που υποστηρίζουν τη χρήση microneedling για ουλές ακμής.

Η παρούσα μελέτη , εστιάζει στην χρήση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος microneedling για την επιτυχή αντιμετώπιση των ουλών της ακμής του προσώπου σε τύπους κλίμακας Fitzpatrick Ι έως IV.

Για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν υγιείς άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 18 έως 65 ετών, με σημάδια ατροφικής ουλής στο πρόσωπο .
Μετά από συγκατάθεση και ικανοποίηση των κριτηρίων ένταξης, κάθε άτομο υποβλήθηκε σε τέσσερις συνεδρίες microneedling επί 30 ημέρες. Τα άτομα αξιολογήθηκαν κατά την έναρξη και τρεις μήνες μετά την τελευταία θεραπεία.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τέσσερις θεραπείες με microneedling , σε απόσταση τεσσάρων εβδομάδων, βελτίωσαν σημαντικά την εμφάνιση ουλών της ακμής του προσώπου.
Η θεραπεία ήταν καλά ανεκτή με ελάχιστο πόνο, δυσφορία και χρόνο διακοπής. Οι παρενέργειες φαίνονται μικρές και εύκολα διαχειριζόμενες σε σύγκριση με άλλες πιο επιθετικές τεχνολογίες

Το Microneedling από πλευράς Κανονιστικού πλαισίου

Κανονιστικό πλαίσιο για τις συσκευές αισθητικής

Η ερευνητική ομάδα καταλήγει στο συμπέρασμα πως το Microneedling είναι μια γρήγορη, σχετικά απλή και αποτελεσματική διαδικασία .

Σε αυτήν τη μελέτη, έχουμε δείξει ότι τέσσερις θεραπείες μικροβελονισμού ουλών ακμής προσώπου σε απόσταση τεσσάρων εβδομάδων, παράγουν αξιοσημείωτες βελτιώσεις

Σύγχρονη έρευνα για δερματικές ασθένειες 

Δερματολογία & Αισθητική

Αυτή η τεχνολογία προσφέρει πολλά οφέλη στον πάροχο και στον ασθενή. Η συσκευή είναι οικονομικά αποδοτική, και η θεραπεία είναι καλά ανεκτή με ελάχιστο πόνο, δυσφορία και ελάχιστο χρόνο διακοπής της ρουτίνας του ασθενούς.

Journal Of Clinical and Aesthetic Dermatology:
Safety and Effectiveness of an Automated Microneedling Device in Improving Acne Scarring

Σχετικά θέματα :