Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Κλινικά ευρήματα για την πιεσοθεραπεία

Πόνοι στην πλάτη & πιεσοθεραπεία
Αυτοχορηγούμενες εφαρμογές σε πόνους στο κάτω μέρος της πλάτης μπορεί να είναι αποτελεσματικές
Η πιεσοθεραπεία είναι παρόμοια με το βελονισμό, αλλά αντί για τις βελόνες, εφαρμόζεται πίεση με δάκτυλα ή συσκευή σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος .

Μελέτη διαπιστώνει ότι η πιεσοθεραπεία , μια παραδοσιακή κινεζική ιατρική τεχνική, μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα του χρόνιου πόνου στο κάτω μέρος της πλάτης .

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η πιεσοθεραπεία είναι ωφέλιμη – σε άτομα με που υποφέρουν από πόνους που σχετίζονται με τον καρκίνο ή την οστεοαρθρίτιδα, ωστόσο λίγες μελέτες έχουν εξετάσει την ωφέλεια σε άτομα με πόνο στην πλάτη.

Η παρούσα μελέτη που πραγματοποιήθηκε απο το Michigan Medicine – University διαπίστωσε , ότι άτομα με χρόνιο πόνο στο κάτω μέρος της πλάτης που πραγματοποίησαν αυτό-χορηγούμενη εφαρμογή πιεσοθεραπείας , παρουσίασαν βελτίωση στον πόνο καθώς και στα συμπτώματα κόπωσης.

Ειδικότερα , οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εκπαιδεύτηκαν για τη εφαρμογή πιεσοθεραπείας σε ορισμένα σημεία του σώματος και στην συνέχεια πραγματοποίησαν εφαρμογές μεταξύ 27 και 30 λεπτών την ημέρα, κατά τη διάρκεια έξι εβδομάδων.

Διαπιστώθηκε σημαντική ανακούφιση του πόνου και της κούρασης μετά από τις έξι εβδομάδες εφαρμογής όχι όμως και βελτίωση της υπάρχουσας αναπηρίας καθώς της ποιότητας του ύπνου .

“Η χαλαρωτική πιεσοθεραπεία πιστεύεται ότι είναι αποτελεσματική στη μείωση της αϋπνίας, ενώ η δυναμική πιεσοθεραπεία θεωρείται αποτελεσματική στη μείωση της κόπωσης”

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν , ότι ο χρόνιος πόνος είναι δύσκολα διαχειρίσιμος και πως άτομα με την πάθηση τείνουν να έχουν επιπλέον συμπτώματα όπως κόπωση, διαταραχή του ύπνου και κατάθλιψη.
Ωστόσο η μελέτη τους καταδεικνύει τα οφέλη μιας μη φαρμακολογικής επιλογής που επιπλέον ,οι ασθενείς θα μπορούσαν να εκτελούν εύκολα και μόνοι τους

Lower Back Pain? Self-Administered Acupressure Could Help