Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Κολλαγόνο και Κερατίνη βελτιώνουν την κυτταρική συγγένεια

Μελέτη δείχνει επίδραση νανοσωματιδίων κερατίνης (KNPs) στην ινωδογένεση του κολλαγόνου τύπου Ι
Οι αλληλεπιδράσεις  κολλαγόνου-κερατίνης (CK), έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον για τους σκοπούς των βιοϊατρικών εφαρμογών χάρη στη βιοσυμβατότητα και τη βιοαποδομησιμότητα αυτών των δύο πρωτεϊνών.

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Biological Macromolecules, διερευνά την επίδραση της κερατίνης στην αυτοσυναρμολόγηση του κολλαγόνου και τις επιδράσεις των ποικίλων συγκεντρώσεων νανοσωματιδίων κερατίνης (KNPs) στην ινωδογένεση του τελευταίου

Ινοδονεκτίνη
Είναι πρωτεΐνη που λειτουργεί στον εξωκυττάριο χώρο και «συναρμολογεί» ελαστικές ίνες.
Συνδέεται με τις κυτταρικές επιφάνειες και με το κολλαγόνο, την ελαστίνη, την ηπαρίνη και την ακτίνη.
Συμμετέχει στις αλληλεπιδράσεις κυττάρων, στη διατήρηση του σχήματος του κυττάρου και στην επούλωση.

Αναπτύσσοντας εξαιρετικά ινιδικά συγκροτήματα κολλαγόνου παρουσία νανοσωματιδίων κερατίνης για βελτιωμένη κυτταρική συγγένεια.

Τα ευρήματά τους έδειξαν πως τα νανοσωματίδια κερατίνης αλληλοεπιδρούσαν εξαρτώμενα από τη δόση με το κολλαγόνο Ι και φάνηκε να επηρεάζουν την αλληλεπίδραση σύνδεσης υδρογόνου σε μόρια κολλαγόνου.

Επιπλέον, οι ερευνητές πραγματοποίησαν πειράματα προσκόλλησης, πολλαπλασιασμού και μετανάστευσης κυττάρων στα ινίδια CK.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα σύνθετα CK έδειξαν καλύτερη κυτταρική συγγένεια σε σύγκριση με το κολλαγόνο, επομένως θα μπορούσε να είναι ένας πολλά υποσχόμενος υποψήφιος για τις βιοϊατρικές εφαρμογές.

Developing exquisite collagen fibrillar assemblies in the presence of keratin nanoparticles for improved cellular affinity

Κέντρο Γνώσης

Δέρμα Λεξικό

Αφιερώματα

Δέρμα & Αισθητική

Δεύτερος κύκλος