Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Κοραλλιογενείς ύφαλοι & Τοξικά αντηλιακά φίλτρα

Τοξικά αντηλιακά φίλτρα καταστρέφουν το περιβάλλον!
Πρόσφατη μελέτη επιβεβαιώνει την τοξικότητα συγκεκριμένων αντηλιακών φίλτρων και την καταστροφή που επιφέρουν σε κοραλλιογενείς υφάλους.

Η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Nature Scientific Reports στις 15 Ιουνίου 2020, περιγράφει το μεταβολικό προφίλ ενός είδους κοραλλιών με την παρουσία φίλτρων UV ιδιαίτερα οκτοκρυλένιο (OC), σαλικυλικό αιθυλεξύλιο (ES) και βενζοφαινόνη -3.

Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι αντιμετωπίζουν μια άνευ προηγουμένου μείωση σε όλο τον πλανήτη.

Αυτή η μείωση έχει αποδοθεί σε διάφορους ανθρωπογενείς παράγοντες, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη, η υπεραλίευση και η ρύπανση.
Μια από τις πηγές ρύπων είναι και αντηλιακά φίλτρα!

Παρ ‘όλα αυτά, οι επιπτώσεις αυτών των φίλτρων στο περιβάλλον και την βιοποικιλότητα των κοραλλιών δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς .

Σε μια πρώιμη αναφορά επιστήμονες έδειξαν ότι ,τα ηλιακά φίλτρα μπορούν να προκαλέσουν λεύκανση κοραλλιών προάγοντας ιογενείς λοιμώξεις.

Πιο πρόσφατα, αποδείχθηκε ότι αρκετά φίλτρα στην ομάδα της βενζοφαινόνης, μαζί με το οκτοκρυλένιο (OC), έχουν άμεσες επιζήμιες επιπτώσεις στα κοράλλια .

Η Χαβάη απαγόρευσε την πώληση ή διανομή αντηλιακών που περιέχουν οξυβενζόνη ή οκτινοξάτη στην επικράτειά της , ενώ πρόσφατα , η κυβέρνηση των νησιών Παλάου, περιόρισε την πώληση και τη χρήση αντηλιακών που προκαλούν τοξικότητα στους υφάλους ονοματίζοντας ως τέτοια το BP3(βενζοφαινόνη-3 που πολλοί το αποκαλούν και οξυβενζόνη) και το OC (οκτοκρυλένιο) .

Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι άλλα συστατικά σε αντηλιακά και καλλυντικά, επιδεινώνουν την τοξικότητα των αντηλιακών φίλτρων.
Συγκρουόμενες για το θέμα αυτό είναι οι εκτιμήσεις επιστημόνων για ορισμένα συστατικά όπως είναι η περίπτωση για το OC ( οκτοκρυλένιο ).
Σύμφωνα με τους Downs et al., η βενζοφαινόνη-3 (ΒΡ3) προκαλεί λεύκανση κοραλλιών και η θνησιμότητα των πλακούντων επιταχύνεται από το φως.

Στο σημερινό πλαίσιο, όπου οι εθνικές νομοθεσίες εξελίσσονται για την προώθηση πιο βιώσιμου τουρισμού, ενώ λίγα είναι γνωστά για την επίδραση των UV φίλτρων στα κοράλλια, ήταν σημαντικό να αξιολογηθούν περισσότερα ηλιακά φίλτρα και να εισαχθεί ένα πρακτικό αξιόπιστο εργαλείο για τον ποσοτικό προσδιορισμό των κοραλλιογενών απαντήσεων σε ρύπους, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της δημόσιας υγείας για τα αντηλιακά.

Η συγκεκριμένη μελέτη εστίασε στο κοράλλι P. damicornis γνωστό και ως κοράλλι δαντέλας, ένα είδος πετρώδους κοραλλιού εγγενές σε τροπικά και υποτροπικά μέρη των ωκεανών Ινδικού και Ειρηνικού .

Τα συμπεράσματα :

Τα πιο τοξικά φίλτρα

Octocrylene (OC) το πιο τοξικό από τα ελεγμένα φίλτρα UV
Στα δοκιμές προκάλεσε απόκριση στρες , ενώ πυροδότησε μιτοχονδριακή δυσλειτουργία.
Ανησυχητικά είναι και τα ευρήματα για το δυναμικό συσσώρευσης πιθανώς τοξικών κοραλλιογενών τροποποιημένων παραγώγων.
To ES έρχεται δεύτερο από άποψη της τοξικότητας.
Το ES ( ethylhexyl salicylate – σαλικυλικό αιθυλεξύλιο), πυροδότησε την απόκριση στρες στα 50 μg / L, προκαλώντας σημαντική αύξηση της συγκέντρωσης του συστατικού .
Το ES μπορεί επίσης να έχει προκαλέσει μερική λεύκανση κοραλλιών, αν και αυτό πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω .
Η BP3 ( βενζοφαινόνη-3) έρχεται τρίτη καθώς βρέθηκε τοξική στα 2 mg / L .

Φίλτρα που δεν επηρεάζουν τον μεταβολισμό των κοραλλιών

Χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για τα φίλτρα:
BEMT, BM, DBT, DHHB, ET, HS και MBBT
Σύμφωνα με τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης , τα εν λόγω φίλτρα δεν επηρέασαν το μεταβολισμό των κοραλλιών σε οποιαδήποτε από τις ελεγχόμενες συγκεντρώσεις, αν και στην περίπτωση των HS και BM, απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεών τους.
Απαιτούνται επίσης περισσότερες έρευνες για να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των συστατικών στην ορμονική απόκριση των κοραλλιών στους ρύπους.

Nature Scientific Reports : A unique approach to monitor stress in coral exposed to emerging pollutants

E-class Cosmetics  (  Τα αντηλιακά σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο )

Πρότυπα  /Γνωμοδοτήσεις 
Κριτήρια παραγωγής /Ασφάλειας