Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Κριτήρια επιλογής αντηλιακού

Ο δείκτης προστασίας και όχι τα συστατικά του προϊόντος είναι το βασικό κριτήριο επιλογής ενός αντηλιακού
Αυτο προκύπτει   απο μια  έρευνα που δημοσιεύτηκε στο  στις 24 Μαρτίου στο JAMA Dermatol. (Perceived Usefulness and Recall of Sunscreen Label Information by Consumers) 

Στόχος αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει τον προτεινόμενο νέο κανονισμό της Αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), που απαιτεί τα ενεργά συστατικά να αναγράφονται στις ετικέτες των αντηλιακών προκειμένου να διευκολύνουν τους πολίτες στη σύγκριση προϊόντων.

Το ιστορικό του νέου Κανονιστικού πλαισίου για τα αντηλιακά στις ΗΠΑ

Τον Φεβρουάριο του 2019, η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων εξέδωσε έναν προτεινόμενο κανόνα (84 FR 6204), μια τροποποίηση του Sunscreen Innovation Act του 2014, που θα απαιτούσε την καταχώριση δραστικών συστατικών στην κύρια ετικέτα των αντηλιακών για να επιτρέψει στους καταναλωτές να μπορούν πιο εύκολα να συγκρίνουν τα προϊόντα .

Ο πυρήνας του νέου σχεδίου αφορά την διεξαγωγή πρόσθετων αναλύσεων για τα 12 από τα 16 ενεργά συστατικά που χρησιμοποιούνται στη σύνθεση των αντηλιακών , προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτά τα συστατικά θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως «γενικά αναγνωρισμένα ως ασφαλή και αποτελεσματικά» (Grase).

Το σχέδιο αυτό έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις τόσο καταναλωτικές όσο και επιστημονικές οργανώσεις αν και οι λόγοι της αντίδρασης είναι διαφορετικοί ..
Μέλη της ιατρικής κοινότητας εκφράζουν ανησυχίες γιατί πιστεύουν πως η δημοσιότητα που δόθηκε στην πρόταση του FDA και ο τρόπος που έχει παρουσιαστεί απο τα ΜΜΕ ,στην ουσία απωθούν τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν αντηλιακά .
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Ογκολογικής εταιρείας ONS , τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης παρουσιάζοντας την πρόταση του FDA σχολίαζαν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αντηλιακά προϊόντα «μπορεί δυνητικά να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό» .
Ενώ ,μια άλλη οργάνωση που εκπροσωπεί γιατρούς που εργάζονται για τον καρκίνο του δέρματος η ACMS , προτρέπει το FDA να διευκρινίσει ότι τα υπάρχοντα ήδη στην αγορά αντηλιακά ,είναι ασφαλή και αποτελεσματικά.
Σε γενικές γραμμές , η ιατρική κοινότητα στις ΗΠΑ φαίνεται να θεωρεί ότι στοχοποιούνται δραστικά συστατικά που χρησιμοποιούνται στην σύνθεση αντηλιακών ..
Για τον ίδιο λόγο αρκετοί θεωρούν , ότι στην αρνητική ενημέρωση συγκαταλέγεται και η αναγραφή των συστατικών αυτών στην ετικέτα του προϊόντος.

Στην άποψη αυτή φαίνεται να συνεπικουρεί και η παρούσα ποιοτική έρευνα αγοράς, καθώς οι 47 συμμετέχοντες σε αυτή, δεν θεωρούν ότι τα δραστικά συστατικά είναι πρωταρχικός παράγοντας που επηρεάζει την επιλογή τους στην αγορά αντηλιακών .
Σύμφωνα με τους συγγραφείς της έρευνας, η αναφορά των δραστικών συστατικών ήταν χαμηλή και λίγοι καταναλωτές ανέφεραν ότι συνήθως βλέπουν τα δραστικά συστατικά, τα οποία χρησιμοποιούνται πιο συχνά για την αποφυγή συστατικών παρά για την επιλογή αντηλιακού.
Και οι συγγραφείς καταλήγουν , πως επομένως, η καταχώριση ενεργών συστατικών στην μπροστινή ετικέτα από μόνη της ενδέχεται να μην έχει την προβλεπόμενη χρησιμότητα για τους καταναλωτές…

Σχετικά θέματα