Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Κυκλική οικονομία και “ορθές πρακτικές” από εταιρείες καλλυντικών

Καθώς η προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων αποτελεί στις μέρες μας μείζονα πρόκληση, όλο και περισσότερες εταιρείες καλλυντικών έχουν κάνει ριζική στροφή στην αναζήτηση βιώσιμων και εναλλακτικών μεθόδων παραγωγής των προϊόντων τους.
Η Γαλλική Ομοσπονδία Εταιρειών καλλυντικών FEBEA, δημοσίευσε πρόσφατα έναν οδηγό ορθών πρακτικών που στόχο έχει να ενθαρρύνει τα μέλη της να επανεξετάσουν τις μεθόδους παραγωγής τους προκειμένου να διατηρήσουν τους φυσικούς πόρους.

Η βιομηχανία καλλυντικών αλλάζει. Δεν πρέπει απλά να εγγυάται την ευεξία του τελικού χρήστη, αλλά πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Ορισμένες εταιρείες το γνωρίζουν ήδη αυτό, γι ‘αυτό έχουν αναπτύξει μέσα για να σχεδιάσουν τα προϊόντα τους ως μέρος μιας πραγματικά πιο βιώσιμης στρατηγικής σε όλα τα επίπεδα παραγωγής.
Οικολογικός σχεδιασμός
Δεδομένου ότι οι φυσικοί πόροι είναι περιορισμένοι, είναι σημαντικό να προστατευθούν.
Όσον αφορά τη σύνθεση των προϊόντων , η συνειδητοποίηση συνεπάγεται τη χρήση πόρων με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, τη μείωση του αριθμού των συστατικών , την εκμετάλλευση της πράσινης χημείας ή την επιλογή βιοαποδομήσιμων συστατικών για προϊόντα που ξεπλένονται.
Όσον αφορά τη συσκευασία, ο οικολογικός σχεδιασμός συνίσταται στη μείωση του μεγέθους και του βάρους,και στην αύξηση της ανακυκλωσιμότητας.
Αειφορία και μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος στην παραγωγή
Οι τρόποι παραγωγής θα πρέπει να επανεξεταστούν ώστε να αποτελέσουν μέρος μιας βιώσιμης προσέγγισης.
Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να ελέγχουμε την κατανάλωση ενέργειας και νερού, και να εφαρμόζουμε αποδοτικότερη διαχείριση των αποβλήτων παραγωγής (επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση, ανακύκλωση).
Προώθηση υπεύθυνης κατανάλωσης
Τέλος, είναι απολύτως απαραίτητο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τις οικολογικές πρωτοβουλίες και τα βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης.
Το ίδιο ισχύει και για τις εταιρείες καλλυντικών : θα πρέπει να βοηθήσουν τους καταναλωτές να είναι πιο δεκτικοί σε θέματα που σχετίζονται με τη διαλογή των αποβλήτων, τη χρήση νερού και τη σωστή δοσολογία καλλυντικών έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν απόβλητα .
Τα εργαλεία που θα βοηθήσουν τα εμπορικά σήματα στην εκπλήρωση αυτής της αποστολής περιλαμβάνουν διαφημιστικές καμπάνιες ή συλλογή συσκευασιών στα καταστήματα