Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Κυτταρική διαίρεση και ηλικία

Ερευνητές τεκμηριώνουν τους λόγους  που επιβραδύνεται η κυτταρική διαίρεση στους ηλικιωμένους΄΄΄...

Η σαφέστερη κατανόηση των χαμηλότερων ποσοστών αναπαραγωγής κυττάρων μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά τόσο σε αντιγηραντικές θεραπείες όσο και στην αντιμετώπιση του καρκίνου ..

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Καρκίνου Johns Hopkins Kimmel και συγκρίνει τα υγιή κύτταρα ατόμων ηλικίας 20 ετών με εκείνα ατόμων ηλικίας ’80 ετών.
Το αποτελέσματα επιβεβαίωσαν οτι η κυτταρική διαίρεση επιβραδύνεται σταθερά με το πέρασμα της ηλικίας.

Οι ερευνητές αναφέρουν , ότι τα ευρήματα αυτά μπορούν να εξηγήσουν γιατί ο καρκίνος ι επιβραδύνεται σε πολύ ηλικιωμένους . Τα συμπεράσματα, λένε, παρέχουν επίσης ενδείξεις για την κυτταρική βιολογία που θα μπορούσαν τελικά να οδηγήσουν σε καλύτερη κατανόηση τόσο του καρκίνου όσο και της διαδικασίας της γήρανσης. .

“Ότι τα ανθρώπινα κύτταρα επιβραδύνουν το ρυθμό διαιρεσής τους δεν ήταν τελείως απροσδόκητα, αλλά η μελέτη μας το τεκμηριώνει .Ανακαλύπτοντας πώς συμβαίνει αυτό θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία».

Γιατί τα ανθρώπινα κύτταρα επιβραδύνουν την αναπαραγωγή τους στο τέλος της ζωής είναι επί του παρόντος άγνωστο και αυτό θα αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές μελέτες.

Κέντρο Γνώσης

Αναγεννητικές/Βιολογικές Θεραπείες -Ερευνες για την γήρανση