Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Λιγότερες περιπτώσεις μελανώματος μεταξύ των ατόμων που λαμβάνουν συμπληρώματα βιταμίνης D

Λιγότερες περιπτώσεις μελανώματος παρατηρήθηκαν μεταξύ των τακτικών χρηστών συμπληρωμάτων βιταμίνης D από ό,τι μεταξύ των μη χρηστών, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Οι άνθρωποι που έπαιρναν τακτικά συμπληρώματα βιταμίνης D είχαν επίσης σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του δέρματος, σύμφωνα με εκτιμήσεις έμπειρων δερματολόγων.

Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φινλανδίας περιελάμβανε σχεδόν 500 άτομα με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του δέρματος.

Η βιταμίνη D παίζει βασικό ρόλο στη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος και μπορεί επίσης να παίζει ρόλο σε πολλές ασθένειες. Η σχέση μεταξύ της βιταμίνης D και των καρκίνων του δέρματος έχει μελετηθεί άφθονα στο παρελθόν, αλλά αυτές οι μελέτες επικεντρώθηκαν κυρίως στα επίπεδα της καλσιδιόλης στον ορό, που είναι μεταβολίτης της βιταμίνης D, και στη συσχέτισή της με καρκίνους του δέρματος. Τα ευρήματα από αυτές τις μελέτες ήταν ασαφή και ακόμη και αντιφατικά κατά καιρούς, καθώς τα επίπεδα καλσιδιόλης στον ορό έχουν συσχετιστεί τόσο με ελαφρώς υψηλότερο όσο και με ελαφρώς χαμηλότερο κίΤα ευρήματα της παρουσας μελετης υποδεικνύουν ότι ακόμη και περιστασιακοι χρήστες βιταμίνης D μπορεί να έχουν χαμηλότερο κίνδυνο για μελάνωμα από τους μη χρήστες.
Ωστόσο, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της χρήσης της βιταμίνης D και της σοβαρότητας της φωτογήρανσης, της φωτογήρανσης προσώπου, των ακτινικών κερατώσεων, του αριθμού των σπίλων, του βασικοκυτταρικού καρκινώματος και του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος. Τα επίπεδα της καλσιδιόλης στον ορό δεν συσχετίστηκαν σημαντικά με αυτές τις δερματικές αλλαγές. Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός της έρευνας ήταν συγχρονικός, οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να αποδείξουν μια αιτιώδη σχέση.
Άλλες σχετικά πρόσφατες μελέτες, επίσης, έχουν παράσχει στοιχεία για τα οφέλη της βιταμίνης D στο μελάνωμα, όπως η συσχέτιση της βιταμίνης D με ένα λιγότερο επιθετικό μελάνωμα.

Αυτές οι προηγούμενες μελέτες υποστηρίζουν τα νέα ευρήματα. Ωστόσο, το ερώτημα σχετικά με τη βέλτιστη δόση βιταμίνης D από το στόμα προκειμένου να έχει ευεργετικά αποτελέσματα παραμένει να απαντηθεί.


Regular use of vitamin D supplement is associated with fewer melanoma cases compared to non-use: a cross-sectional study in 498 adult subjects at risk of skin cancers