Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Λουτρό παραφίνης κατά του εκζέματος

Ευεργετικά τα αποτελέσματα του λουτρού παραφίνης ως πρόσθετη θεραπεία του χρόνιου εκζέματος χεριών

Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας τυχαιοποιημένης κλινικής μελέτης-της πρώτης στο είδος – που είχε ως στόχο την αξιολόγηση της επίδρασης της θεραπείας με λουτρό παραφίνης στη διαχείριση του εκζέματος των χεριών και των σχετικών συμπτωμάτων.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στην Σχολής Φυσικοθεραπείας, στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου, σε συνεργασία με αδειοδοτημένα κέντρα αποκατάστασης στο Κάιρο για περίοδο 1 έτους.
Σε αυτήν συμμετείχαν εξήντα ασθενείς με μέτριο έως σοβαρό έκζεμα και τοποθετήθηκαν τυχαία σε δύο ομάδες ίσου αριθμού. την μια ομάδα θεραπείας με λουτρό παραφίνης και την άλλη ως ομάδα ελέγχου
Η ομάδα παραφίνης έλαβε θεραπεία με λουτρό παραφίνης για 5 ημέρες την εβδομάδα για 12 εβδομάδες, εκτός από το πρόγραμμα ρουτίνας φροντίδας του δέρματος, ενώ η ομάδα ελέγχου έλαβε μόνο το πρόγραμμα ρουτίνας φροντίδας του δέρματος.

Παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη βελτίωση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων της νόσου, στην ομάδα παραφίνης με την πάροδο του χρόνου περισσότερο από την ομάδα ελέγχου. Το ποσοστό μείωσης ήταν 28,6% στην ομάδα παραφίνης έναντι 0,41% στην ομάδα ελέγχου.
Η βαθμολογία του υποκειμενικού στοιχείου (κνησμός και υπνηλία) μειώθηκε περισσότερο στην ομάδα παραφίνης από την ομάδα ελέγχου με ποσοστό βελτίωσης (47% και 5,5%), αντίστοιχα.

Δερματολογία & Αισθητική

Επιμορφωτικό πρόγραμμα

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα πως η θεραπεία με λουτρό παραφίνης που εφαρμόζεται για διάρκεια 12 εβδομάδων φαίνεται να είναι αποτελεσματική στη μείωση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων του εκζέματος

Beneficial Effects of Paraffin Bath Therapy as Additional Treatment of Chronic Hand Eczema: A Randomized, Single-Blind, Active-Controlled, Parallel-Group Study

Σχετικά θέματα :