Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Μάλαξη λεμφικής παροχέτευσης on demand

Βιντεοσκοπημένο σεμινάριο

 Ομάδες ξεχωριστών  βίντεο   συνολικής διάρκειας 120 λεπτών , εξειδικεύουν στην αξιοποίηση της λεμφικής μάλαξης  σε αισθητικές εφαρμογές

Μαθησιακά υλικά:

Τα βίντεο εφαρμογής  συνοδεύονται  από μαθησιακά υλικά , που περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες  : 
 -Το λεμφικό σύστημα ( δομή ,ανεπάρκεια /αντενδείξεις)
 -Λεμφική μάλαξη ( Αρχές λεμφικής μάλαξης , Λεμφική μάλαξη προσώπου/ σώματος )

Προαπαιτούμενα πρόσβασης

Σύνδεση με την βιβλιοθήκη “Εναλλακτικές θεραπείες & Τεχνικές μάλαξης”