Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Μέθοδος αξιολόγησης ρυτίδων σε πραγματικό χρόνο

Ένα σύστημα βελτίωσης χαρακτηριστικών εικόνας που βασίζεται σε οπτική ψευδαίσθηση (VIS) χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη μιας μεθόδου αξιολόγησης σε πραγματικό χρόνο.

Αρκετές προηγμένες μέθοδοι για την αξιολόγηση των ρυτίδων είναι επί του παρόντος διαθέσιμες, ωστόσο, με περιορισμούς στην εφαρμογή τους, επειδή οι δομές των ρυτίδων αλλάζουν ανάλογα με τις εκφράσεις του προσώπου και το περιβάλλον.

Η παρούσα μελέτη επεκτείνει την εφαρμογή VIS στη μέθοδο αξιολόγησης των ρυτίδων προσαρμόζοντας το VIS για την αξιολόγηση των ρυτίδων του προσώπου, την αξιολόγηση των ρυτίδων που εξαρτώνται από την ηλικία και την επικύρωσή του για την αξιολόγηση των ρυτίδων σε πραγματικό χρόνο.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το VIS ανιχνεύει ποιοτικά ακόμη και λεπτές ρυτίδες και τις καταγράφει αριθμητικά χωρίς ειδικό όργανο. Επιπλέον, το VIS μπορεί να εφαρμοστεί σε κινούμενες εικόνες, αποκαλύπτοντας ποιοτικά και ποσοτικά την αποτελεσματικότητα της αντιρυτιδικής σύνθεσης ακόμα και όταν τα άτομα χαμογελούν.

Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι το VIS μπορεί να εφαρμοστεί στην αξιολόγηση των ρυτίδων σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας μόνο ψηφιακές εικόνες, δηλαδή χωρίς επιβαρύνσεις και ειδικά όργανα.
Επιπλέον, το VIS τροποποιήθηκε για την αξιολόγηση των ρυτίδων, ενισχύοντας την ορατότητα του σχήματος της ρυτίδας και δημιουργώντας τη δυαδοποιημένη εικόνα ρυτίδων .

Σημειωτέον, το VIS αποκαλύπτει την ποιοτική και ποσοτική αποτελεσματικότητα της αντιρυτιδικής σύνθεσης ακόμη και όταν το άτομο χαμογελά. Αυτό είναι σημαντικό για την ανάπτυξη αντιρυτιδικών θεραπειών για την επίδειξη αποτελεσματικότητας υπό πραγματικές συνθήκες.

Συνοπτικά, η νέα μέθοδο για την αξιολόγηση των ρυτίδων,παρέχει μια νέα δυνατότητα ανάλυσης των ρυτίδων σε πραγματικές συνθήκες.

skin research &technology
Real-time wrinkle evaluation method using Visual Illusion-based image feature enhancement System